informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Vzdělávací akce firem
 
 Teoreticko-praktický kurz + LIVE OP
Augmentace tvrdých a měkkých tkání v implantologii I.

 Pro ZL

Termín: 02.10.2020 8:30 - 03.10.2020 17:00

 Místo konání: ČR, Stomatologické centrum HDC Kladno, Slánská 1525 Kladno 27201

bodové ohodnocení:Cena: 10900,- Kč

Při absolvování obou kurzů (Augmentace I. + II.) - 18 500 Kč

Téma:
Augmentace tvrdých a měkkých tkání v implantologii I.
Náplň:

HDC Kladno

Augmentace tvrdých a měkkých tkání v implantologii

I. - základní kurz 

II. - pokračující kurz

Popis kurzů: Teoreticko-praktické kurzy s kompletně zpracovanou tématikou augmentací tvrdých a měkkých tkání v dentální implantologii. Umožňuje seznámení s různými materiály a technikami augmentace tvrdých a měkkých tkání i řešení konkrétních případů v běžné praxi.

Step-by step je probraná problematika diagnózy, plánování léčebného postupu s ohledem na výchozí situaci - množství a kvalitu tvrdých a měkkých tkání až po plánování pozic implantátů včetně protetického ošetření s využitím možností digitální implantologie - digitální workflow.

Součástí kurzu jsou i Live OP.

Praktická cvičení umožní vyzkoušet si různé materiály a postupy pro augmentace tvrdých i měkkých tkání na modelech i zvířecích preparátech a získat praktické dovednosti vedení řezu pro jednotlivé operační postupy, tvorbu laloků i šicí techniku.

                        

Přednášející:  MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. - Implantologická klinika  Praha

                      MUDr. Jiří Hrkal - HDC Kladno  

                      MDDr. Michal Čičmanec – HDC Kladno

 

Augmentace tvrdých a měkkých tkání v implantologii 

I. - základní kurz

Program:


Pátek: 2.10. 2020 - Základy managementu měkkých tkání v implantologii I. 

     8.30 – Úvod do problematiky měkkých tkání, základní terminologie

                 Implantát a tkáně v jeho okolí. Význam a jejich vzájemný vztah.  

                 Stabilita tkání v okolí implantátu.

                 Kvalita a kvantita měkkých tkání.

                 Diagnostika, genotyp, fenotyp, gingivální morphotyp             

     10.15 – Přestávka, občerstvení

     10.30 – Augmentační materiály měkkých tkání

                 Základní augmentační metody.

                 Indikace a plánování augmentace měkkých tkání.

     12.00 – Oběd

     13.00 – Live OP 

     14.15 – Přestávka, občerstvení

     14.30 – Praktická cvičení na prasečích hlavách 

                 Základy vedení řezu, šití a šicí materiál 

                 Techniky obnažení implantátu             

     16.30 - Diskuze

     17.00 – Závěr

 

Sobota: 3.10.2020 - Základy managementu tvrdých tkání v implantologii I. 

              8.30 – Význam tvrdých tkání v implantologii

                        Příčiny nedostatku tvrdých tkání

                        Principy a průběh hojení tvrdých tkání

                        Implantace a augmentace z časového hlediska

             10.15 – Přestávka, občerstvení

             10.30 - Augmentační kostní materiály, membrány, PRGF, PRF

                       - Augmentační metody a postupy

                       - Jednoduché augmentace - kazuistiky

             12.00 – Oběd

             13.00 – Live OP 

             14.15 – Přestávka občerstvení

             14.30 – Praktická cvičení

                         Praktická ukázka PRGF

                         Jednoduché augmentace na modelech a zvířecích preparátech

                      - socket preservation, ridge preservation, bone spreading              

             16.30 – Diskuze

             17.00 – Závěr 

Poznámka:
Přihláška ke stažení:
Link:
www.hdckladno.cz

ONLINE přihláška - ZDE


Pořadatel:

HDC Kladno implants
 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent