informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Vzdělávací akce firem
 
 Teoreticko-praktický kurz + LIVE OP
Augmentace tvrdých a měkkých tkání v implantologii II.

 Pro ZL

Termín: 30.10.2020 8:30 - 31.10.2020 17:00

 Místo konání: ČR, Stomatologické centrum HDC Kladno, Slánská 1525 Kladno 27201

bodové ohodnocení:Cena: 10900,- Kč

Při absolvování obou kurzů (Augmentace I. + II.) - 18 500 Kč

Téma:
Augmentace tvrdých a měkkých tkání v implantologii II.
Náplň:

HDC Kladno

Augmentace tvrdých a měkkých tkání v implantologii

I. - základní kurz 

II. - pokračující kurz

Popis kurzů: Teoreticko-praktické kurzy s kompletně zpracovanou tématikou augmentací tvrdých a měkkých tkání v dentální implantologii. Umožňuje seznámení s různými materiály a technikami augmentace tvrdých a měkkých tkání i řešení konkrétních případů v běžné praxi.

Step-by step je probraná problematika diagnózy, plánování léčebného postupu s ohledem na výchozí situaci - množství a kvalitu tvrdých a měkkých tkání až po plánování pozic implantátů včetně protetického ošetření s využitím možností digitální implantologie - digitální workflow.

Součástí kurzu jsou i Live OP.

Praktická cvičení umožní vyzkoušet si různé materiály a postupy pro augmentace tvrdých i měkkých tkání na modelech i zvířecích preparátech a získat praktické dovednosti vedení řezu pro jednotlivé operační postupy, tvorbu laloků i šicí techniku.

                        

Přednášející:  MUDr. Pavel Kříž, Ph.D. - Implantologická klinika  Praha

                      MUDr. Jiří Hrkal - HDC Kladno  

                      MDDr. Michal Čičmanec – HDC Kladno

 

Augmentace tvrdých a měkkých tkání v implantologii 

II. – pokračující kurz

Program:


Pátek: 30.10. 2020 - Management měkkých tkání v implantologii II. 

              8.30 – Řešení specifických problémů pomocí augmentací měkkých tkání 

                         Indikace a plánování augmentací měkkých tkání v těchto případech 

                         Vhodné augmentační materiály a další augmentační metody 

                         Periimplantitis z pohledu měkkých tkání

             10.30 – Přestávka, občerstvení

             10.45 – Základy mikrochirurgie, řezy, šití a šicí materiál 

                          Volný pojivový štěp

                          Stopkatý lalok

                          Rollovaný lalok

                          Separace laloku

              12.00 – Oběd

              13.00 – Live OP 

              14.30 – Přestávka, občerstvení

              15.00 – Praktická cvičení na zvířecích preparátech 

              16.50 - Diskuze

              17.00 – Závěr

 

Sobota: 31.10.2020 - Management tvrdých tkání v implantologii II. 

              8.30 – Dg. rozsáhlých kostních defektů a atrofií kosti - CB CT.

                        - plánování chirurgického ošetření v závislosti na zbytkové kosti, 

                          hraniční indikace pro augmentaci v praxi

                        - Rozsáhlé augmentace - techniky a materiály, komplikace 

                        - Alternativní řešení – Bone spreading, bone condensing, mini implantáty, ultrakrátké implantáty             

             10.30 – Přestávka, občerstvení

             10.45 - Sinus lift - problematika, dg, plánování, ošetření, otevřený a uzavřený sinus lift, 

                         komplikace a jejich řešení

                         Kazuistiky           

             12.00 – Oběd

             13.00 – Live OP (sinus lift, 3D augmentace...) 

             14.30 – Přestávka občerstvení

             15.00 – Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech 

                         - Sinus lift, Augmentace bloků – SmartBone ...

             16.30 – Diskuze

             17.00 – Závěr 

Poznámka:
Přihláška ke stažení:
Link:
www.hdckladno.cz

ONLINE přihláška - ZDE


Pořadatel:

HDC Kladno implants
 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent