informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Vzdělávací akce firem
 
 Teoreticko-praktický kurz + LIVE OP
BICON implantační systém – jednoduchý, efektivní, osvědčený

 Pro ZL

Termín: 06.11.2020 8:30 - 06.11.2020 17:00

 Místo konání: ČR, Stomatologické centrum HDC Kladno, Slánská 1525 Kladno 27201

bodové ohodnocení:Cena: 6900,- Kč

Téma:
BICON implantační systém – jednoduchý, efektivní, osvědčený
Náplň:

HDC Kladno

BICON implantační systém – jednoduchý, efektivní, osvědčený

                          BICON 35 Years                                                     

Popis kurzu: Teoreticko – praktický kurz s LIVE OP zabývající se kompletní problematikou krátkých a ultra-krátkých implantátů

BICON je jedinečný implantační systém, jehož design a konstrukce byly inspirací pro mnoho inovací dentální implantologii a umožňuje široké klinické využití v dentální implantologii již 35 let. Mezi tyto konstrukční přednosti patří již od roku 1985 úprava Platform Switching (redukce průměru abutmentu v krčkové části) a Sloping Shoulder (zkosení v oblasti krčkové části implantátu), které podporují dlouhodobé udržení alveolární kosti okolo i nad implantátem a tím i estetické tvarování gingivy a podporu interdentálních papil. Plateau Design – kónický tvar těla implantátu se systémem „plošin“, které navrhl autor implantátu Thomas Driskell koncem 60.let minulého století. Ukázal, že tato konstrukce účinněji rozkládá okluzní  síly do kosti ve srovnání se šroubovými implantáty a apozice kosti je až 10x rychlejší než u šroubových implantátů (10- 50 mikronů oproti 1-3 mikronů). Výjimečné je i kónické spojení abutmentu s fixturou (1,5 °) zajišťující mikrospáru 0,5 mikronů a tím i snižuje riziko bakteriálního zánětu kosti a měkkých tkání ve smyslu periimplantitis.

Přednášející v rámci své přednášky na celé řadě vlastních kazuistik zhodnotí i další výhody systému, včetně protetických možností, indikace, kontraindikace i nevýhody systému.

Novinkou kurzu je LIVE Webinar - TRINIA®: The Need to Select the Adequate Prosthetic Material, ve kterém představí Prof. Dr. Vincent Morgan z Bostonu, USA v živém spojení nový materiál pro protetické konstrukce nesené implantáty BICON.

Součástí kurzu je i LIVE OP a protetické ošetření pacienta s implantáty BICON – otisky, laboratorní fáze s použitím materiálu Trinia.

V rámci praktických cvičení mají účastníci možnost vyzkoušet si zavádění implantátů na modelech a zvířecích preparátech.

BICON Implants  BICON Implant

Program:

Pátek: 6.11.2020

8.30 - Zahájení             

         Ultrakrátké implantáty – obecná problematika, historie, vývoj, použití, výhody, nevýhody, alternativy  

                                                                            - Dr. Hrkal

8.50 - Implantační systém BICON – představení systému, indikace, kontraindikace, výhody, nevýhody, protetické možnosti

 Kazuistiky

                                                                        - Dr. Chaloupka

10.30 - Přestávka, občerstvení

10.40 - LIVE OP                                                    

-  Dr. Chaloupka, Dr. Hrkal, Dr. Čičmanec 

 

11.50 - Oběd

13.00 - LIVE Webinar - Protetické ošetření implantátů Bicon pomocí materiálu Trinia

                                                                                                                                       - Prof. Vincent Morgan

14.00 - Protetická fáze ošetření implantátů BICON – otisky, laboratorní postup zhotovení náhrad včetně použití materiálu Trinia                                                                                                                                                                        

- Dr. Chaloupka, Dr. Hrkal, J. Veljačik, ZT Zelenka 

 

15.00 - Přestávka, občerstvení

15.30 - Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech 

                                                                      -  Dr. Chaloupka, Dr. Hrkal, Dr. Čičmanec, J. Veljačik

16.50 – Diskuze

17.00 – Závěr a zhodnocení kurzu 

Přednášející:

MUDr. Peter Chaloupka   - Privat-Praxis München - Garching, Německo                                                           

Prof. Dr. Vincent Morgan - Bicon Institute Faculty - Boston, USA

MUDr. Jiří Hrkal                - HDC Kladno

MDDr. Michal Čičmanec  - HDC Kladno

ZT Tomáš Zelenka            - HDC Kladno

Poznámka:

Počet účastníků: 10

Platbu účastnického poplatku prosím poukažte na základě námi vystavené faktury na účet HDC Kladno 108 120 469/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto okamžikem je mezi pořadatelem akce a účastníkem uzavřena smlouva o účasti.

Přihláška ke stažení:
Link:
www.hdckladno.cz

ONLINE přihláška - ZDE


Pořadatel:

HDC Kladno implants
 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent