informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Vzdělávací akce odborných společností
 
 Základní studium pro začínající Implantology
Perio-implant Curriculum - BASIC

 Přednášející: Špičkový zahraniční přednášející
 Pro ZL

Termín: 24.09.2021 15:00 - 04.06.2022 17:00

 Místo konání: ČR, HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01

bodové ohodnocení:Cena: 103200,- Kč

Téma:
Perio-implant Curriculum - BASIC
Náplň:

Základní studium - BASIC

 

1. Úvod do implantologie – implantologická propedeutika

Program:

1.den

-       Historie implantologie, aktuální stav, možnosti 

-       Anatomie čelistí – jejich význam pro implantologii 

-       Specifická anamnéza, předpoklady pro implantaci, úspěšnost, rizika, pohovor s pacientem,

interdisciplinární spolupráce

-       Diagnostika, základy plánování, potřebný počet implantátů, mechanické a biologické aspekty,

design implantátů, implantační systémy, instrumentárium – charakteristika, přednosti a nedostatky

-       Indikace a kontraindikace

-       Ošetřování rizikových pacientů v implantologii – bisfosfonátová osteonkróza, systémová onemocnění, 

onkologičtí pacienti…

-       Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

 

Praktická cvičení  - na modelech, zvířecích preparátech

                                - rozbor donesených případů účastníky – rtg, modely…

 

2.den

-       Hygienický koncept implantologické praxe - vyhlášky

-       Dentální hygiena – příprava pacienta před implantací, hygienická péče po operaci, 

                                  péče dentální hygienistky po protetickém ošetření – základy Recallu

-       Význam správně vedené dokumentace, informovaný souhlas pacienta,
 soudní aspekty

-       Základy topografické anatomie, základy a význam RTG technik v implantologii

-       Chirurgická propedeutika – základy topografické anatomie, základy a význam RTG technik v 

implantologii

-       Základní chirurgické instrumentarium, rozšířené chirurgické   

instumentárium, přístrojové vybavení implantologické praxe

-       Význam asistence v implantologii

-       Základy vedení řezu, šicí materiál a šicí techniky 

-       Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

-       LIVE OP – implantace Lasak

 

              Praktická cvičení - na modelech, zvířecích preparátech

                             - rozbor donesených případů účastníky – rtg, modely… 

Trvání: 2 dny (Pá 9:00-17:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
1. den – Prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc., MUDr. D. Kopecká, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
2. den – Prof. MUDr. T. Németh, DrSc. (LF UK Praha), Doc. MUDr. E. Gojišová (LF UK Praha), MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)

Termín: 24.9. – 25.9.2021

 

2. Jednotlivý implantát - integrace implantologie do praxe

Program:

1.den

-       Problematika jednoduché implantace jednotlivých implantátů

-       Diagnostika, plánování pozice jednotlivých implantátů 

-       Vedení řezu u implantace jednoho implantátu

-       Implantace z časového hlediska 

-       Augmentace u jednotlivého implantátu
bone splitting, bone spreading a bone condensing 

-       Provizorní a definitivní protetické ošetření sólo implantátu

 

2. den

-       Praktický průběh implantace, organizace praxe před a po implantaci

-       Okamžitá implantace v estetické zóně

-       Estetické aspekty měkkých tkání u jednoho implantátu – provizorní a definitivní protetické ošetření sólo implantátu

-       Základy Recallu a DH u jednotlivého implantátu

-       Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

 

LIVE OP - ukázka naplánování a vlastní jednoduché implantace

 

               Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Priv.-Doz. Dr. Dietmar Weng (privátní praxe Starnberg)

Termín: 22.10. – 23.10.2021

 

3. Úvod a základy parodontologie, ATB a anestézie

Program:

1.den

-      Anestezie v implantologii

-      ATB v implantologii 

-       Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

 

2.den

-       Anatomie, struktura a biologie parodontu

-       Etiologie, patologie a epidemiologie onemocnění parodontu 

-       Imunologické, genetické a mikrobiologické aspekty onemocnění parodontu 

-       Diagnostika, klasifikace onemocnění parodontu

-       Souvislosti mezi onemocněním parodontu a celkovými onemocněními

-       Základní koncepty ošetřování onemocnění parodontu

-       Problematika paro vs. endo vs. implatologie

-       Diskuze a kontrola dosažení cíle výuky

 

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)
MUDr. V. Ščigel, Ph.D., MBA (privátní praxe Praha)

Termín: 19.11. – 20.11.2021

 

4. RTG - diagnostika a základy plánování, principy pasivní a aktivní navigace

Program:

1.den

        -    Základy rtg technik v implantologii – přehled a indikace 

        -    Úvod do CT technologií v implantologii a Computer Aided Surgery

        -    Teoretické základy digitální CB CT 

        -    Plánování v implantologii – měření vzdáleností, úhlů, denzity kosti,

              orientační plánování pozic implantátů 

         LIVE OP

         Praktická cvičení – zhotovení CB CT scanu, vyhodnocení a typy zobrazení 

2.den

-       Základy a principy Computer Guided Surgery

-       Plánovací softwary, software s možností plánování a výroby OP šablon

-       Základy "řízené - guided" a "navigované – navigated" implantace 

-       Plánování přesných pozic implantátů, plánování a zhotovení OP šablon 

Live OP
Praktická cvičení – pasivní a aktivní navigace 

Trvání: 2 dny (Pá 9:00-17:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)
MDDr. M. Čičmanec (HDC Kladno)

Termín: 14.1. – 15.1. 2022

 

5. Základy augmentace tvrdých tkání

Program:

-     Význam tvrdých tkání v implantologii

-     Principy osseointegrace a hojení kostí 

-     Příčiny nedostatku tvrdých tkání

-     Implantace a augmentace z časového hlediska

-     Augmentační materiály

-     Augmentační metody a postupy

-     Jednoduché augmentace

             

LIVE OP

Praktická cvičení - Socket preservation, ridge preservation, bone condensing, bone spreading

Trvání: 1.5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
Dr. Rainer Hassenpflug  (privátní praxe Limburg)
MUDr. J. Hrkal (HDC Kladno)
MDDr. M. Čičmanec (HDC Kladno)

Termín: 11.3. – 12.3.2022

  

6. Management měkkých tkání, parodontologické aspekty a základy nechirurgické (konzervativní) léčby

Program:

-       Základy managementu měkkých tkání v implantologii a parodontologické aspekty v implantologii

-       Principy a průběh hojení měkkých tkání

-       Vztah mezi plánováním implantátů a estetikou (průměr implantátu, pozice implantátu, biologická šíře, gingivální biotyp a genotyp)

-       Obnažení implantátu, vhojovací válečky tvarovače gingivy, individuální vhojovací válečky, abutmenty a individuální abutmenty

-       Preventivní opatření pro udržení měkkých a tvrdých tkání

-       Současné koncepty a možnosti konzervativní (nechirurgické) léčby parodontu

-       Medikamentózní léčba

-       Význam a vedení Recallu u pacientů s onemocněním parodontu

LIVE OP

Praktická cvičení – obnažení implantátu, zavedení vhojovacích válečků….

                                               Rolllappentechnika, Mini-Rolllapentechnika…


Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Priv.-Doz. Dr. Gerhard M. Iglhaut (Univerzita Freiburg)

Termín: 22.4 – 23.4.2022

  

7. Základy implantologické protetiky 

Program:

-    Základní principy protetického ošetření na implantáty 

-    Typy náhrad nesených implantáty – fixní náhrady (cementované, šroubované)

      hybridní náhrady

 -     Provizorní náhrady na implantátech

 -     Definitivní náhrady na implantátech

 -     Metody otiskování v implantologii

 -     Zhotovení modelů a laboratorní postupy zhotovení náhrad nesených implantáty

 LIVE OP

 Praktická cvičení na modelech:

-         otiskování otevřenou metodou, uzavřenou metodou


Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Dr. Taskin Tuna 
(Univerzita Aachen)

Termín: 13.5. – 14.5.2022

 

8. Základy parodontální chirurgie 

Program:

-       Indikace a OP techniky v parodontologii

-       Typy laloků a lalokové techniky

-       Částečně mobilizovaný mukoperiostální lalok

-       Plně mobilizovaný mukoperiostální lalok

-       Gingivektomie, gingivoplastika

-       Kostní chirurgie v parodontologii

-       Apikálně posunutý lalok

-       Klínovité defekty, tuber plastiky

-       Náhradní materiály měkkých tkání

LIVE OP

Praktická cvičení – lalokové techniky na zvířecích preparátech


Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 3.6.- 4.6.2022

 

Závěrečný pohovor s certifikací

Poznámka:

Obecné informace: 

Základní studium – Basic

  • 8 dvoudenních (pátek a sobota) kurzů
  • celkem 104 vyučovacích hodin
  • studijní skupina má max. 13 posluchačů

Pro úspěšné ukončení vzdělávání

  • účast na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP
  • 2x celodenní stáž – (1x hospitace + 1x supervize) na akreditovaném pracovišti ČSI
  • odborný závěrečný pohovor – K pohovoru účastník doloží formou prezentace minimálně dva své případy zavedení implantátů – kompletně zpracované, včetně protetického ošetření s podrobnou dokumentací (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření).

Po splnění všech podmínek bude vydán certifikát od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze. Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP, absolvováním hospitace + supervize a po splnění závěrečného pohovoru.

Online registrace: www.implantologiecsi.cz/registrace/

Přihláška ke stažení:
Link:
www.implantologiecsi.cz

Pořadatel:

Česká společnost pro implantologii csi.jpg

Kontaktní osoba pro vzdělávání: MUDr. Jiří Hrkal 

info@implantologiecsi.cz

www.implantologiecsi.cz

tel.: +420 603 831 535 
 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent