informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Vzdělávací akce odborných společností
 
 Nástavbové studium pro zkušené Implantology
Perio-implant Curriculum - ADVANCED

 Přednášející: Špičkový zahraniční přednášející
 Pro ZL

Termín: 10.06.2022 15:00 - 12.11.2022 17:00

 Místo konání: ČR, HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01

bodové ohodnocení:Cena: 71600,- Kč

Téma:
Perio-implant Curriculum - ADVANCED
Náplň:

Nástavbové studium – Advanced

 

1. Mukogingivální plastická parodontologická chirurgie

Program:

-        Furkace - ošetření furkací a regenerativní terapie

-        Diagnóza a prognózy ošetření

-        Indikace a kontraindikace, plastika furkací, premolarizace, hemiextrakce

-        GTR pomocí resorbovatelných a neresorbovatelných membrán, „tekuté membrány“

-        BMP – proteiny a růstové faktory (GF)

-        Recesy - ošetření paro-recesů, etiologie, patogeneze, diagnostika, klasifikace

-        Indikace a kontraindikace krytí recesů

-        Krytí recesů posunutým lalokem a subepiteliálním pojivovým transplantátem

-        Excize retních uzdiček a tvářových vazů

-        Speciální aspekty následné péče

-        Ošetření a řešení komplikací

 

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech

 

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 10.6. – 11.6.2022 

  

2. Komplikace implantologického ošetření a mukogingivální a paro-chirurgie

Program:

-       Mucositis a periimplantitis

-       Ostatní možné komplikace implantologického ošetření

-       Chirurgická terapie periimplantitis

-       Léčba komplikací v paro-chirurgii

-       Základy paro-ošetření u implantátů

-       Moderní parodontologie v praxi:

                -  moderní diagnostika

                                -  ošetřování (ATB, probiotika…)

                                -  mikrochirurgický koncept ošetření

                                -  následná péče

             LIVE OP

             Praktická cvičení: na modelech a zvířecích preparátech

 

Trvání: 2 dny (Pá 9:00-17:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 9.9. – 10.9.2022

 

3. Augmentace II

Program:

-       Problematika augmentace měkkých a tvrdých tkání

-       Sinus Lift

-       Rozsáhlé 3D augmentace – materiály, metody, postupy a možnosti

LIVE-OP

Praktická cvičení na modelech a zvířecích preparátech


Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Prof. Dr. Stephan Wolfart (Univerzita Aachen)

Termín: 21.10. – 22.10.2022

 

4. Implantologická protetika II

Program:

-       Koncept: stanovení individuálního plánu ošetření u pacienta

-       Estetické aspekty implantační protetiky

-       Otiskovací techniky – od intraoperativních otisků po individualizované otiskovací pilíře

-       Důležitost vysoce kvalitních provizorních náhrad, vytvoření optimálního Emergence Profile

-       CAD/CAM technologií zhotovené abutmenty a suprastruktury

-       Přehled aktuálních vysoce kvalitních keramik a kompozit

-       Design keramických konstrukcí – chipping - problém

-       Komplexní péče o pacienty

-       Ošetření bezzubé čelisti

-       Podrobné postupy z pohledu zubaře a zubního technika (třmeny, kulové attachementy, teleskopy..)

-       Protetické komplikace - jejich prevence, zmírnění, eliminace a řešení

 

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
Prof. Dr. Dr. Philipp Streckbein (Univerzita Giessen)
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., MUDr. J. Hrkal, Dr. R. Hassenpflug

Termín: 11.11. – 12.11.2022 

 

Závěrečný pohovor s certifikací

Poznámka:

Obecné informace:

Navazující studium – Advanced

  • 4 dvoudenní (pátek a sobota) kurzy
  • celkem 52 vyučovacích hodin
  • studijní skupina má max. 13 posluchačů
  • mezinárodně uznávané kredity ECTS pro absolventy

Pro úspěšné ukončení vzdělávání: 

  • účast na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP
  • 2x celodenní stáž – (1x hospitace + 1x supervize) na akreditovaném pracovišti ČSI
  • odborný závěrečný pohovor – K pohovoru účastník doloží formou prezentace minimálně dva své případy zavedení implantátů – kompletně zpracované, včetně protetického ošetření s podrobnou dokumentací (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření).

Po splnění všech podmínek bude vydán certifikát od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze. Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP, absolvováním hospitace + supervize a po splnění závěrečného pohovoru.

 

Online registrace: www.implantologiecsi.cz/registrace/

Přihláška ke stažení:
Link:
www.implantologiecsi.cz

Pořadatel:

Česká společnost pro implantologii csi.jpg

Kontaktní osoba pro vzdělávání: MUDr. Jiří Hrkal 

info@implantologiecsi.cz

www.implantologiecsi.cz

tel.: +420 603 831 535 
 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent