informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 OsteoBiol - Kostní augmentační materiály

  Vloženo: 15.01.2012 13:53

 

Téma:
OsteoBiol - Kostní augmentační materiály

Osteobiol

OsteobiolKostní Augmentační Materiály

POUŽITO PŘI VÍCE JAK 200 000 CHIRURGICKÝCH ZÁKROCÍCH | DOSTUPNÉ VE VÍCE JAK 40 ZEMÍCH

R O Z S Á H L Á  V E D E C K Á  D O K U M E N T AC E | V Ý J I M E Č N É  K L I N I C K É V Ý S L E D K Y

Unikátní biotechnologie

TECNOSS®: JEDINEČNÝ PROCES PODPORUJÍCÍ A URYCHLUJÍCÍ REGENERACI KOSTI

Tecnoss® vyvinul a následně patentoval jedinečný biotechnologický postup, který zamezuje keramizaci kosti, zachovává tkáňový kolagen, a tak umožňuje osteoklastický typ remodelace biomateriálu stejně, jako je tomu při přirozené přeměně kosti. Vznikající kost je svými vlastnostmi velice podobná kosti lidské. Porézní struktura vznikající kosti ulehčuje v místech defektu tvorbu kosti nové a akceleruje tak proces regenerace při zachování tvaru a objemu kostního štěpu.Kombinace těchto faktorů vede ke stálé tvorbě kosti a k těsnému kontaktu mezi nově vytvořenou kostí a granuly biomateriálu(A).

KOLAGEN: KLÍČOVÝ FAKTOR PRO REGENERACI KOSTI

Kolagen má klíčovou roli v procesu regenerace kosti, protože:

a) působí aktivaci a agregaci krevních destiček,

b) přitahuje a slouží k nastartování diferenciace mezenchymálních kmenových buněk přítomných v kostní dřeni,

c) o 2/3 zvyšuje proliferacní aktivitu osteoblastů,

d) stimuluje aktivaci destiček, osteoblastů a osteoklastů v rámci hojivých tkáňových procesů.

Díky tomu, že materiál obsahuje kolagen, napomáhá srážení krve a následné invazi buněk regenerujících poškozenou tkáň. To vše vede k upřednostnění procesu podporujících zhojení chybějící kosti ad integrum.

OSTEOBIOL : UNIKÁTNÍ BIOMATERIÁLY S KOLAGENEM

Řada produktů OsteoBiol® má díky inovativní technologii Tecnoss® tyto důležité vlastnosti:

1) absence reakce na cizí materiál,

2) postupná resorpce s časem,

3) stimulace / akcelerace fyziologických hojivých tkáňových procesů,

4) ochrana místa transplantace před infekcí (membrány),

5) schopnost přenesení léčiva do místa chirurgického zásahu.

Díky revoluční technologii Tecnoss® hraje nová generace biomateriálů nejen roli jednoduchého materiálu vedoucího k obnově kosti, ale hlavně materiálů stimulujícího a urychlujícího tento fyziologický proces.

                                                                                               

22 23 2425

A | Obrázek ukazuje formování kosti na granulích vepřové kosti se zachovaným kolagenem (OsteoBiol® Gen-Os) 2 týdny po transplantaci u králíka. Barvení hematoxylin-eosin. Zvetšení: 40 x.  Laskavé svolení: Dr. U. Nannmark a Dr. L. Sennerby, Univerzita v Göteborgu, Švédsko

B | Obrázek z řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) granulí materiálu OsteoBiol® Gen-Os kolonizovaných osteoblasty buněčné linie MG63. Laskavé svolení: Dr. U. Nannmark, Univerzita v Göteborgu, Švédsko

C | OsteoBiol® membránová kolagenová struktura. Laskavé svolení: Nobil Bio Ricerche, Villafranca d’Asti, Itálie

 1

V Ý R O B K Y  Z A L O Ž E N É  N A  P O K R O K O V É  T E C H N O L O G I I

 

GenOsSMĚS HETEROLOGNÍ KORTIKO-TRABEKULÁRNÍ KOSTI S KOLAGENEM

Přirozená náhražka autologní kosti Gen-Os si zachovává svou detailní strukturu (matrix i póry) a svými osteokonduktivními vlastnostmi podporuje novotvorbu kosti při zachování původního tvaru a objemu štěpu.

Původ tkáně - Heterologní kortiko-trabekulární kostní mix | Tkáňový kolagen – Zachován | Fyzická forma - Lehce rentgenkontrastní granule | Složení - 100% granulovaný mix | Velikost granulí - 250 – 1000 μm | Interval vhojení - cca 5 měsíců | Balení - Lahvička: 0,25 g; 0,5 g; 1,0 g; 2,0 g

 1 mp3

SMĚS PREHYDRATOVANÉ KORTIKO-TRABEKULÁRNÍ KOSTI S KOLAGENEM

Postupně resorbovatelné granule smíchané s kolagenovým gelem. Dostupné v příručních stříkačkách umožňujících bezpečné použití a snižujících riziko kontaminace materiálu patogeny během manipulace.

Původ tkáně - Heterologní kortiko-trabekulární kostní mix | Tkáňový kolagen - Zachován plus přidaný 10% kolagenový gel (OsteoBiol® Gel 0) | Fyzická forma - Prehydratované granule a kolagenový gel | Složení - 90% granulovaný mix, 10% kolagenový gel | Velikost granulí - 600 – 1000 μm | Interval vhojení - cca 5 měsíců | Balení - Stříkačka: 1,0 cm3; 3 x 0,5cm3; 3 x 1,0 cm3

 1

PuttyPREHYDRATOVANÁ KORTIKO-TRABEKULÁRNÍ KOSTNÍ PASTA S KOLAGENEM

Produkt vyrobený speciálním procesem, jehož výsledkem je výjimečná poddajnost a plasticita. Putty lze snadno adaptovat do chobotů a periimplantátových defektů (se stěnami).

Původ tkáně - Heterologní kortiko-trabekulární kostní mix | Tkáňový kolagen - Zachován plus přidaný 20% kolagenový gel (OsteoBiol® Gel 0) | Fyzická forma - Prehydratované granule a kolagenový gel, plastická hmota | Složení - 80% granulovaný mix, 20% kolagenový gel | Velikost granulí - do 300 μm | Interval vhojení - cca 4 měsíce| Balení - Stříkačka: 0,5 cm3; 1,0 cm3; 3x 0,25cm3; 3x 0,5 cm3

1

Gel_40

PREHYDRATOVANÝ KORTIKO-TRABEKULÁRNÍ KOSTNÍ GEL S KOLAGENEM

Viskozita a denzita přípravku Gel 40 ulehčuje operatérovi manipulaci s výrobkem, který má lepkavou formu.

Původ tkáně - Heterologní kortiko-trabekulární kostní mix | Tkáňový kolagen - Zachován plus přidaný 40% kolagenový gel (OsteoBiol® Gel 0) | Fyzická forma - Prehydratované granule a kolagenový gel, gelová konzistence | Složení - 60% granulovaný mix, 40% kolagenový gel | Velikost granulí - do 300 μm | Interval vhojení - cca 4 měsíce| Balení - Stříkačka: 0,5 cm3; 3x 0,5 cm3

1

Evolution

HETEROLOGNÍ KOLAGENOVÁ MEMBRÁNA

Vyrobená z mezenchymální tkáně. Kompletně resorbovatelná. Strukturálně tvořená denzními kolagenními vlákny o vysoké hustotě s vysokou odolností, která nabízejí chirurgovi maximální přizpůsobitelnost k tvrdým i měkkým tkáním.

Původ tkáně – Heterologní perikard | Tkáňový kolagen – Zachován | Fyzická forma - Vysušená membrána s jednou hladkou stranou a druhou mikrozdrsněnou stranou | Složení - 100% perikard | Tloušťka - Tenká: 0,4 mm (+/-0,1mm), Standardní: 0,6 mm (+/-0,1mm) |  Odhadovaný čas resorpce - Tenká: cca 3 měsíce; Standardní: cca 4 měsíce | Balení - 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 25 x 35 mm (oválná)

1

 

LaminaHETEROLOGNÍ KORTIKÁLNÍ KOST S KOLAGENEM

Kortikální lamina je tvořena kortikální kostí heterologního původu. Je vyrobená exkluzivní technologií Tecnoss®, díky které je elastické konzistence, přičemž si ale zachovává konzistenci kostní tkáně.

Původ tkáně – Heterologní kortikální kost | Tkáňový kolagen – Zachován | Fyzická forma - Pevná vysušená vrstva, flexibilní po rehydrataci  | Složení - 100% kortikální kost  | Tloušťka - Tenká: 0,4 - 0,6 mm, Střední zakřivená: 0,8 - 1,0 mm | Interval vhojení - Tenká: cca 5 měsíců; Střední zakřivená: cca 6 měsíců | Balení – Tenká: 25 x 25 mm, 20 x 40 mm, 25 x 35 mm (oválná), Střední zakřivená: 35 x 35 mm (oválná) 1

 3

V Í C E  N E Ž  1 0  L E T  V E D E C K É H O  V Ý Z K U M U

4

Histologický obraz kostní matrix OsteoBiol®

Laskavé svolení: Dr. Ulf Nannmark, Univerzita v Göteborgu, Švédsko

Barone A et al. Int J Oral Maxillofac Implants, 2005|Cassetta M et al. Europ J Impl Prosth, 2005|Covani U et al. J Periodontol, 2006|Barone A et al. Int J Oral Maxillofac Implants, 2006|Nannmark U et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2008|Cardaropoli D et al. Int J Periodontics Restorative Dent, 2008|Del Corso M. Cosmetic Dentistry, 2008|Figueiredo M et al. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2009|Crespi R et al. J Periodontol, 2009|Rossi R et al. Eur J Esthet Dent, 2010|Scarano A et al. In press 2010|Pagliani L et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010

4

Histologický obraz bioptického vzorku ze sinus maxillaris po 24 měsících. 48% - novotvorba kosti, 13% - reziduální granula

Bioptický vzorek – laskavé svolení: Dr. Robert Rossi, Janov, Itálie

Histologický obraz – laskavé svolení: Dr. Ulf Nannmark, Univerzita v Göteborgu, Švédsko

Barone A et al. Int J Oral Maxillofac Surg, 2007|Nannmark U et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2008|Barone A et al. J Periodontol, 2008|Barone A et al. Clin Oral Implants Res, 2008|Calvo Guirado JL et al. J Pineal Res, 2009|Covani U et al. J Oral Impl, 2009|Calvo Guirado JL et al. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal, 2010|Barone A et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010|Calvo Guirado JL et al. J Pineal Res, 2010|Barone A et al. J Periodontol, 2010|Pagliani L et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010|Barone A et al. Clin Oral Impl Res, 2010

5

Část bioptického vzorku s nově vzniklou kostí po použití materiálu OsteoBiol® Putty. Bioptický vzorek byl odebrán 5 týdnů po implantaci do horní čelisti králíka. Malé granule jsou celé obklopeny nově zformovanou kostí a osteoblasty lze zaznamenat na téměř všech kostních površích. Oblasti dřeně i kosti jsou plně vyživovány nově zformovanými cévami. Hematoxylin-eosin. Originální zvetšení 20 x.

Laskavé svolení: Dr. Ulf Nannmark, Univerzita v Göteborgu, Švédsko

Covani U et al. Ital Oral Surg, 2004|Arcuri C et al. Minerva Stomatol, 2005|Covani U et al. J Periodontol, 2006|Calvo Guirado JL et al. J Ir Dent Assoc, 2007|Nannmark U et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010|Santagata M et al. J Oral Impl, 2010

6

Část bioptického vzorku s nově zformovanou kostí po léčbě materiálem OsteoBiol® Gel 40. Biopsie byla odebrána po 5 týdnech po implantaci do horní čelisti králíka. Hematoxylin-eosin. Originální zvetšení 20 x.

Laskavé svolení: Dr. Ulf Nannmark, Univerzita v Göteborgu, Švédsko

Covani U et al. Int J Oral Maxillofac Implants, 2008|Barone A et al. Int J Periodontics Restorative Dent, 2008|Cardaropoli D et al. Int J Periodontics Restorative Dent, 2009|Nannmark U et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010|Pagliani L et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010

7

Obrázek SEM zobrazující kolagenní matrix materiálu OsteoBiol® Evolution

Laskavé svolení: Nobil Bio Ricerche, Villafranca d’Asti, Itálie

Barone A et al. Int J Oral Maxillofac Implants, 2005|Covani U et al. J Periodontol, 2006|Orsini G et al. J Periodontol, 2006|Barone A et al. Int J Oral Maxillofac Implants, 2006|Barone A et al. Europ J Impl Prosth, 2006|Nannmark U et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2008|Cardaropoli D et al. Int J Periodontics Restorative Dent, 2008|Covani U et al. Int J Oral Maxillofac Implants, 2008|Barone A et al. Clin Oral Implants Res, 2008|Barone A et al. Int J Periodontics Restorative Dent, 2008|Cardaropoli D et al. Int J Periodontics Restorative Dent, 2009|Scarano A et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2009|Barone A et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010|Scarano A et al. J Oral Maxillofac Surg, 2010|Pagliani L et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010|Barone A et al. Clin Oral Impl Res, 2010

8

Mikrofotografický obrázek přípravku OsteoBiol® Lamina hydratovaného krví: zvýraznění vaskularizace díky přítomnosti původních cévních kanálku

Laskavé svolení: Dr. Ulf Nannmark, Univerzita v Göteborgu, Švédsko

Rinna C et al. J Craniofac Surg, 2005|Scarano A et al. Journal of Osseointegration, 2009|Grenga PL et al. Ophthalmic Plast Reconstr Surg, 2009|Rinna C et al. J Craniofac Surg, 2009|Pagliani L et al. Clin Implant Dent Relat Res, 2010

1

8

   13

Kostní náhrada: OsteoBiol® Gen-Os
Membrána: OsteoBiol® Evolution

Dokumentaci poskytl s laskavým svolením Dr. Roberto Rossi M.Sc.P. v parodontologii, Janov, Itálie e-mail: drrossi@mac.com

1

14

Kostní náhrada: OsteoBiol® mp3
Membrána: OsteoBiol® Special

Dokumentaci poskytl s laskavým svolením Dr. Antonio Barone a Prof. Ugo Covani, Stomatologické oddelení, “Ospedale della Versilia”, Lido di Camaiore, Itálie e-mail: barosurg@libero.it

1

15

Kostní náhrada: OsteoBiol® Putty

Dokumentaci poskytl s laskavým svolením Dr. Roberto Rossi M.Sc.P. v parodontologii, Janov, Itálie e-mail: drrossi@mac.com

1

16

Kostní náhrada: OsteoBiol® Gel 40

Dokumentaci poskytl s laskavým svolením Prof Dr. Jose Luis Calvo Guirado, Universidad de Murcia, Španelsko e-mail: josecalvog@ono.com

1

 17

Kostní náhrada: OsteoBiol® Gen-Os
Membrána: OsteoBiol® Evolution

Dokumentaci poskytl s laskavým svolením Dr. Roberto Cocchetto, soukromá praxe, Zevio, Itálie e-mail: rcocchetto@yahoo.it1

18

 

Kostní náhrada: OsteoBiol® Gen-Os
Bariéra: OsteoBiol® Lamina

Dokumentaci poskytl s laskavým svolením Dr. Luca G M Pagliani, soukromá praxe, Miláno, Itálie e-mail: luca.pagliani@yahoo.it

1

Poznámka:

21

 22

Tecnoss s. r. l. je inovativní, celosvětově aktivní společnost, která vyvíjí, vyrábí biomateriály Tecnoss® a OsteoBiol® a provádí s těmito materiály vědecké studie.

Patnáct let vývoje a výzkumu těchto materiálů vedlo ke vzniku patentovaného výrobního procesu, který zajišťuje neutralizaci všech antigenních komponent. Tím je dosaženo vynikající biokompatibility se zachováním přírodní kolagenní matrix v biomateriálu. 

Výrobky Tecnoss® jsou v souladu s nejvyššími standardy kvality jako např. ISO 13485 (obeznámený subjekt TÜV Rheinland), 93/42/EC (ve znění 2007/47/EEC) a 03/32/EC (obeznámený subjekt CE 0373).

Tecnoss® Dental

Via Torino, 23
10044 Pianezza (TO)  Italy
Tel +39 011 9682823
Fax +39 011 9787577
nfo@tecnoss-dental.com
www.osteobiol.com
International Sales & Marketing

Distributor v ČR: 
Logo_Dentamed.jpg

Dentamed (ČR), spol. s r.o
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
Tel.: 266 007 111
email:
katerina.babicova@dentamed.cz
www.dentamed.cz

Link: www.osteobiol.com


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent