informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Regenerace kostí pomocí CaSO4, plazmy bohaté na krevní destičky a okamžité zavedení implantátu...

  Vloženo: 02.12.2012 11:42

 

Téma:
Ivan Herrera Ustariz

Regenerace kostí pomocí síranu vápenatého, plazmy bohaté na krevní destičky a okamžité zavedení implantátu do dolní čelisti
Ivan Herrera Ustariz

Oseointegrované implantáty jsou nejlepší alternativou pro rekonstrukci částečně nebo zcela bezzubé čelisti. V mnoha případech ale není dostatek kosti pro zavedení implantátů, což je důvodem, proč jsou k regeneraci této tkáně nutné náhražky kosti. V současné době existují různé druhy regeneračních materiálů, jako např.: síran vápenatý (biomateriál, který se používá již mnoho let) a plazma bohatá na krevní destičky (používaná k podpoře hojení). Tento článek prezentuje klinický případ, u něhož je provedena regenerace kosti v oblasti ztráty kosti způsobené čepelkovými implantáty v dolní čelisti, a to pomocí bifázického síranu vápenatého, plazmy bohaté na krevní destičky a okamžité zavedení implantátu.

Síran vápenatý je důležitým materiálem používaným za účelem regenerace kostí, jeho vynikající biokompatibilita mu umožňuje být v tomto směru optimálním biomateriálem, který lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými náhražkami kostí. Síran vápenatý je k dispozici v několika sloučeninách, dvěma hlavními formami jsou hemihydrát a dihydrát, které pokud jsou obsažené v jedné sloučenině, mají synergický účinek posilující hlavní výhody obou. Plazma bohatá na krevní destičky je hojným zdrojem růstových faktorů s angiogenními a mitogenními vlastnostmi, které urychlují hojení měkkých a tvrdých tkání.

Kazuistika
59letá pacientka bez systémových onemocnění si stěžovala na bolest a otok v oblasti pravé poloviny dolní čelisti. Zhruba před 20 lety byly do této oblasti zavedeny čepelkové implantáty. Pacientka uváděla mobilitu a nepohodlí protetického prvku při žvýkání. Radiografické vyšetření zjistilo fixní můstek kotvený na zubu 43 (korunka uvolněná a periapikální léze) a čepelkových implantátech v oblasti 46 a 47) s mezičleny 44–45. Na levé straně má pacientka asymptomatický čepelkový implantát, který byl dlouhou dobu zakrytý měkkými tkáněmi (obr. 1). Pacientka byla léčena antibiotiky etidoxina® Euroetika – Colombia každých 24 hodin po dobu 10 dní.

Postup chirurgického zákroku
Po aplikaci svodné anestezie byla sejmuta fixní náhrada, která stejně jako implantáty vykazovala známky koroze (obr. 2), také byly přítomny zbytky jídla (obr. 3). Čepelkový implantát byl odstraněn a poté provedena v této oblasti exkochleace kosti. Následně zde byla přiložena gáza napuštěná hydrochloridem ambramicinu Sanofi – Aventis of Colombia a po 20 minutách bylo operační pole omyto velkým množstvím fyziologického roztoku.

StomaTeam-5_2012_implantace_obr1_4.jpg

Do oblasti zubů 43 a 46 byly okamžitě zavedeny 2 implantáty (Seven® MIS® Implants Technologies – 4,20 x 10 mm a 6 x 8 mm), přičemž povrch distálního implantátu byl impregnován směsí PRP a bifázického síranu vápenatého BONDBONE® (hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 0.5 H2O – dihydrát síranu vápenatého CaSO4 2H2O MIS® Implants Technologies) (obr. 4).

Kolem implantátu zavedeného v oblasti zubu 46 bylo příliš prostoru (obr. 5), proto zde byl vložen štěp BONDBONE® smíchaný s plazmou bohatou na krevní destičky (obr. 6). Implantáty měly primární stabilitu, byla provedena sutura a implantáty ponechány zanořené. Na levé straně čelisti byly v oblastech zubů 33 a 36 zavedeny 2 implantáty (Seven® MIS® Technologies – 3,75 x 13 mm a 6 x 8 mm).

Pacientce byl předepsán etorikoxib 120 mg, Arcoxia® Merck Sharp & Dohme Mexico, každých 24 hodin po dobu 7 dní a výplachy ústní vodou s 0,2 mg diglukonátu chlorhexidinu (Clorhexol® Farpag Laboratory – Colombia) každých 12 hodin po dobu 7 dní. Po 15 dnech byl proveden oboustranný sinus lift za použití BONDBONE® a hydroxyapatitu (bifázický fosforečnan vápenatý HA \ TCP 60:40 4BONE MIS® Implants Technologies) coby plniva smíchaného s PRP a do oblastí zubů 18 a 28 byly zavedeny 2 implantáty Seven®. 6 měsíců poté byla oblast implantace vyhodnocena pomocí CT.

StomaTeam-5_2012_implantace_obr5_8.jpg

CT ukázalo kolem implantátu 46 na utváření kosti s normální rentgenkontrastností (obr. 7). Implantáty v dolní čelisti byly odkryty, po umístění definitivních abutmentů byla zadána výroba fixní náhrady (obr. 8). V horní čelisti byly v oblasti zubu 16 a 26 zavedeny 2 implantáty (Seven® MIS® Technologies – 4,2 x 13 mm a 4,20 x 11,5 mm), a v oblasti zubů 12 a 22 byly zavedeny 2 miniimplantáty. O čtyři týdny později byla vyrobena přechodná celková náhrada.

Diskuze
Okamžité zavádění implantátů spolu s postupem regenerace kosti má dobrou klinickou předvídatelnost, jsou-li brány v potaz principy mechanické stability a dobrého zásobení krví. Impregnací povrchu implantátu PRP se stimuluje migrace, proliferace a diferenciace osteogenních buněk a jejich přilnavost k povrchu titanu, čímž vzniká dynamický povrch, který může urychlit hojení kosti a napomoci oseointegraci.

Kombinace síranu vápenatého s PRP vytváří pevný biomateriál, který lze tvarovat a je v transplantované oblasti stabilní. Zvyšuje množství vápníku a aktivaci krevních destiček, čímž se uvolňují růstové faktory zvyšující koncentraci adhezivních proteinů, napomáhající vaskularizaci a navozující buněčnou diferenciaci.

Ionty vápníku, které se uvolňují při rozpouštění síranu vápenatého, zvyšují jeho koncentraci, stimulují mitogenezi kmenových buněk a diferenciaci osteoblastů, a tato vysoká koncentrace vápníku rovněž brání přenesené resorpci osteoklastů a podporuje opětovné dotvarování kosti. Bifázický síran vápenatý má jako smíšená sloučenina lepší vlastnosti než samostatné složky, a to zejména než forma hemihydrátu, která za přítomnosti tekutin výrazně prodlužuje dobu tuhnutí, zatímco v případě přidání molekuly dihydrátu vzniká rychle tuhnoucí směs s velkou mechanickou stabilitou a lepší tvrdostí, která se nenaruší v případě, že dojde ke styku s krví nebo slinami.

Bylo zjištěno, že se v regenerované kosti nenachází žádné zbytky tohoto materiálu, což je optimální, zejména pak ve srovnání s hovězí kostí, v níž se studie zabývající se podobným využitím setkaly ve štěpu s 25 až 35 % zbytkového materiálu.

Osteokonduktivní vlastnosti bifázického síranu vápenatého spolu s potenciálem buněčné diferenciace a angiogenními růstovými faktory, kterými disponuje plazma bohatá na destičky, mají pro transplantaci přínosnou roli.

Poznámka:

StomaTeam

Článek byl publikován v časopise StomaTeam 5/2012

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent