informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Geistlich Combi-Kit Collagen - volba mistrù v oboru

  Vloženo: 25.10.2013 13:25

 

Téma:
Øešení pro prezervace alveolu a menší augmentace

Volba mistrù v oboru
Kombinace nejlepších biomateriálù Geistlich v setu Geistlich Combi-Kit Collagen

> Ideální volba pro prezervaci alveolárního høebene a rozsahovì malé augmentace

> Vynikající biokompatibilita

> Vìdecky ovìøeno

Jaký je názor odborníkù?

Combi-Kit Collagen1
Combi_Kit Collagen2
Combi-Kit Collagen3

Více informací o setu Geistlich Combi-Kit Collagen a ostatních produktech Giestlich získáte ZDE nebo proklikem obrázku.
combi-kit-collagen.jpg


Poznámka:

Geistlich Biomaterials

Geistlich je svìtový lídr v oblasti kostní a tkáòové regenerace. Pøetváøí pøírodní biomateriály pro bezpeèné a spolehlivé léèebné metody pro rekonstrukci tvrdých i mìkkých tkání. Skupina produktù Geistlich Biomaterials spojuje odborníky a pacienty po celém svìtì. Základem je dùvìra a Geistlich bude i nadále tvrdì pracovat, aby si zasloužil právì Vaši dùvìru.

Produkty:

Geistlich Bio-Oss

Geistlich Bio-Oss Collagen

Geistlich Bio-Oss Pen

Geistlich Bio-Oss Spongiosa Block

Geistlich Bio-Gide

Geistlich Combi-Kit Collagen

Geistlich Bio-Gide Perio

Geistlich Perio-System Combi-Pack


Distributor:

JPS s.r.o.

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936

zelená linka (volání zdarma):
800 111 577 (Èeska republika)
0800 004 277 (Slovensko)

e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

Link: www.jps.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent