informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Recenze: Intraorální scaner CS 3500 - MUDr. Hajný

  Vloženo: 15.02.2016 21:03

 

Téma:
CS 3500 - MUDr. Hajný

Recenze: Intraorální skener CS 3500

Skener jsem vyzkoušel v rùzných indikacích, pøedevším na protetické práce od sólo korunek až po vìtší, víceèlenné mosty.

Díky zkušenostem s intraorálním skenováním byla práce se skenerem velmi intuitivní i rychlá. Pozitivním pøekvapením byla kompaktnost a rozměry skeneru, který mi hned padl do ruky.

Díky možnosti pøipojení skeneru pomocí USB konektoru lze se skenerem jednoduše manipulovat i pøenášet ho.

Bìhem skenování mám neustále kontrolu nad poøizovanými snímky, ke kterým se mohu vracet v každé fázi skenování a tím docílit maximální pøesnosti i preciznosti výsledného digitálního otisku.

Intraorální snímky se v pár krocích exportují do otevøeného STL souboru, který lze dále zpracovávat v otevøeném CAD designovém software a modelovat protetiku nebo jednoduše odeslat do digitální laboratoøe.

Na skeneru mì uchvátila jeho otevøenost a nesvázanost. Není zatížen žádnými poplatky ani licencemi. Jednoduše skenuji a digitálnì produkuji bez dalších poplatkù. S STL soubory mohu libovolnì nakládat.

Pacienti, skenování a novou technologii vítají a již nechtìjí klasické otisky ani vidìt. Navíc vidí výsledek na vlastní oèi a to je fascinuje.

MUDr. Hajný

MUDr. Hajný – CS 3500

Poznámka:

Více informací: Intraorální skener CS 3500 nebo na www.dentamed.cz

Distributor: 
Logo_Dentamed.jpg

Dentamed (ÈR), spol. s r.o

Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
Tel.: 266 007 111

www.dentamed.cz

 

Intraorální skener CS 3500

Link: www.dentamed.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent