informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 SERAG: Chirurgické šicí materiály - NEVSTØEBATELNÉ
Serag Wiessener s tradicí na trhu již 150 let

  Vloženo: 26.09.2017 10:51

 

Téma:
Serag Wiessener s tradicí na trhu již 150 let

SERAG: Chirurgické šicí materiály - NEVSTØEBATELNÉ

Tyto šicí materiály jsou vyrobeny z celé øady polymerních materiálù, tradiènì také z pøírodních materiálù (hedvábí).

PØEHLED NEVSTØEBATELNÝCH MATERIÁLÙ:

SERAFLEX® 

SERAFLEX®

SERAFLEX® je tvoøen vlákny ze surového hedvábí, které se speciálními postupy spletou a potáhnou, aby odpuzovaly vodu. Hedvábí je jedním z nevstøebatelných šicích materiálù pøírodního pùvodu a pøi chirurgických zákrocích se efektivnì používalo po celá staletí.

Detail výrobku

SERALENE® 

SERALENE®

SERALENE®  je nevstøebatelné šicí vlákno vyvinuté speciálnì pro cévní chirurgii, protože díky svému hladkému, bezporéznímu povrchu optimálnì prochází tkánìmi. Materiál PVDF je pøíbuzný s PTFE. Ve srovnání s polypropylénem má SERALENE® mnohem vìtší trvanlivost, tzn. materiál zùstává v tìle nezmìnìný. Tím je zajištìna dlouhodobá stabilita stehù.

Detail výrobku

SERALON® 

SERALON®

SERALON® je polyamidový šicí materiál, který je ve srovnání s monofilamentními materiály extrémnì mìkký a poddajný.

Detail výrobku

SERAMON® 

SERAMON®

SERAMON® je spolehlivý prùvodce pro chirurgické zákroky, pøi nichž záleží na bezpeènosti. Je velmi flexibilní, navíc s vysokou tržnou pevností, trvale inertní, s vysokou snášenlivostí tkání, s lehkým kluzem, umožòuje ideální uzlení. Všechny tyto pøíznivé vlastnosti má díky speciální kvalitě materiálu.

Detail výrobku

SERAPREN® 

SERAPREN®

SERAPREN® je nevstøebatelný polypropylénový šicí materiál. Je to vyzkoušený a testovaný standardní šicí materiál.

Detail výrobku

SULENE® 

SULENE®

SULENE® je vysoce jakostní polyesterové šicí vlákno se speciálním potahem, který zabraòuje proøezávání skrz tkánì a na minimum snižuje kapilaritu.

Detail výrobku

SUPRAMID 

SUPRAMID

SUPRAMID má multifilamentní charakter a skládá se z kroucených polyamidových vláken, která jsou potažená. SUPRAMID má vysokou pevnost v tahu, dobré vlastnosti pro vázání a pøednosti monofilamentního šicího vlákna. 

Detail výrobku

TERYLENE 

TERYLENE

TERYLENE je nevstøebatelný šicí materiál, který v posledních desetiletích prokázal svoji hodnotu ve všech oblastech. Zvl᚝ cenìná je jeho vysoká pevnost v tahu.

Detail výrobku

Poznámka:

Chirurgické šití.cz

PARO Úlehlová s.r.o. - Mgr. Tomáš Úlehla

Havlíèkovo námìstí 94, 397 01 Písek

Telefon: +420 773 993 035

E-mailinfo@chirurgickesiti.cz

Link: www.chirurgickesiti.cz

Výrobce/distributor: Serag/PARO Úlehlová s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent