informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 StomaTeam 2/2013

  Vloženo: 29.07.2013 13:22

 

Téma:

StomaTeam 2/2013


Obsah vydání:

Estetická, biologická a funkèní integrace v podobì mini-invazivní rekonstrukce
Dr. Mario De Stefano; Attilio Sommella

Bílé léze a bìlení: Linda Greenwall se zaobírá etiologií bílých lézí a jejich estetické úpravy
Linda Greenwall BDS MGDS RCS MSc MRD RCS FFGDP (UK)

Diagnostika zubního kazu aneb je nový DIAGNOCam tím pravým?
PR, KaVo CZ MUDr. Filip Donev

Estetická rekonstrukce srostlých zubù v horním frontálním úseku
Dr. Marlúcio de Oliveira

Použití hybridní keramiky – Kazuistika: kompletní rekonstrukce chrupu
PR, Vita Prof. Gerwin Arnetzl

Moderní nanohybridní kompozitní materiál Signum – osobní zkušenost: Technologický tip
Jiøí Taufer

Richmondova korunka z Prettau Zirkonu: Technologický tip
Libor Kratochvíl, zubní technik, Bøeclav

Pøesvìdèivý „bridge design“ – Podmínìnì snímatelný mùstek nesený implantáty: Fixní náhrada zahrnující protetickou rekonstrukci gingivy
Cesare Ferri

IDS 2013 udává nové rekordy v poètu návštìvníkù, vystavovatelù a rozlohy výstavních prostor
Redakce

Švýcarské implantáty nyní mnohem dostupnìjší
PR B.S.Dental

Tisková zpráva k IDS 2013 – Ceramill Sintron®
PR, Amann Girrbach

Lze usilovat o zdravé zuby bez ohledu na hygienu ústní dutiny jako celku?
MUDr. Gabriel Pallay, CSc.

Vztah stomatologa a pacienta
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Pøehled èinnosti prezidia ADH ÈR
ADH ÈR

Poznámka:

Èlánky s implantologickou tématikou jsou se svolením vydavatele èasopisu StomaTeam zveøejòovány v sekci „Odborné èlánky a studie

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz

Výrobce/distributor: StomaTeam


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent