informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Vzdělávací akce odborných společností
 
 Nástavbové studium pro zkušené Implantology
Perio-implant Curriculum - ADVANCED

 Přednášející: Špičkový zahraniční přednášející
 Pro ZL

Termín: 28.10.2023 15:00 - 03.02.2024 17:00

 Místo konání: ČR, HDC Kladno – Stomatologické a výukové centrum, Slánská 1525, Kladno 272 01

bodové ohodnocení:Cena: 0,- Kč

Téma:
Perio-implant Curriculum - ADVANCED
Náplň:

Nástavbové studium – Advanced

1. Mukogingivální plastická parodontologická chirurgie

Program:

- Furkace - ošetření furkací a regenerativní terapie
- Diagnóza a prognózy ošetření
- Indikace a kontraindikace, plastika furkací, premolarizace, hemiextrakce
- GTR pomocí resorbovatelných a neresorbovatelných membrán, „tekuté membrány“
- BMP – proteiny a rùstové faktory (GF)
- Recesy - ošetření paro-recesù, etiologie, patogeneze, diagnostika, klasifikace
- Indikace a kontraindikace krytí recesù
- Krytí recesù posunutým lalokem a subepiteliálním pojivovým transplantátem
- Excize retních uzdièek a tváøových vazù
- Speciální aspekty následné péče
- Ošetření a řešení komplikací

Praktická cvičení na modelech a zvíøecích preparátech 

Trvání: 1,5 dne (So 12:00-16:00 hod., Ne 8:00-16:30 hod.)

Referent: 
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 28.10. – 29.10.2023 

 

2. Implantologická protetika II

Program:
- Koncept: stanovení individuálního plánu ošetření u pacienta
- Estetické aspekty implantační protetiky
- Otiskovací techniky – od intraoperativních otiskù po individualizované otiskovací pilíøe
- Dùležitost vysoce kvalitních provizorních náhrad, vytvoření optimálního Emergence Profile
- CAD/CAM technologií zhotovené abutmenty a suprastruktury
- Přehled aktuálních vysoce kvalitních keramik a kompozi
- Design keramických konstrukcí – chipping - problém
- Komplexní péče o pacienty
- Ošetření bezzubé čelisti
- Podrobné postupy z pohledu zubaře a zubního technika (tømeny, kulové attachementy, teleskopy..)
- Protetické komplikace - jejich prevence, zmírnění, eliminace a řešení 

Trvání: 1,5 dne (Pá 15:00-19:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referenti: 
Prof. Dr. Stephan Wolfart (Univerzita Aachen)

Termín: 3.11. – 4.11.2023   

 

3. Komplikace implantologického ošetření a mukogingivální a paro-chirurgie

Program:

- Mucositis a periimplantitis
- Ostatní možné komplikace implantologického ošetření
- Chirurgická terapie periimplantitis
- Léèba komplikací v paro-chirurgii
- Základy paro-ošetření u implantátů
- Moderní parodontologie v praxi:
       -  moderní diagnostika
       -  ošetøování (ATB, probiotika…)
       -  mikrochirurgický koncept ošetření
       -  následná péče
LIVE OP

Praktická cvičení: na modelech a zvíøecích preparátech 

Trvání: 2 dny (So 9:00-17:00 hod., Ne 9:00-12:00 hod.)

Referenti: 
Prof. Dr. Ralf Rössler (DTMD Univerzita Luxembourg)
Prof. Dr. Anton Sculean (Univerzita Bern)

Termín: 8.12. – 9.12.2023

 

4. Augmentace II

Program:

- Problematika augmentace měkkých a tvrdých tkání
- Sinus Lift
- Rozsáhlé 3D augmentace – materiály, metody, postupy a možnosti

LIVE-OP

Praktická cvičení na modelech a zvíøecích preparátech

Trvání: 1,5 dne (Pá 10:00-18:00 hod., So 9:00-17:00 hod.)

Referent: 
Prof. Dr. Dr. Philipp Streckbein (Univerzita Giessen)
MUDr. Pavel Kříž, Ph.D., MUDr. J. Hrkal, Dr. R. Hassenpflug

Termín: 2.2.– 3.2.2024

 

Závěrečný pohovor s certifikací

Poznámka:

Obecné informace:

Navazující studium – Advanced

  • 4 dvoudenní (pátek a sobota) kurzy
  • celkem 52 vyuèovacích hodin
  • studijní skupina má max. 13 posluchačù
  • mezinárodně uznávané kredity ECTS pro absolventy

Pro úspìšné ukonèení vzdělávání: 

  • účast na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP
  • 2x celodenní stáž – (1x hospitace + 1x supervize) na akreditovaném pracovišti ČSI
  • odborný závěrečný pohovor – K pohovoru účastník doloží formou prezentace minimálně dva své případy zavedení implantátů – kompletně zpracované, včetně protetického ošetření s podrobnou dokumentací (rtg vyšetření před a po operaci, plán ošetření, situační model na začátku a konci ošetření).

Po splnění všech podmínek bude vydán certifikát od České společnosti pro implantologii při Stomatologické klinice 3.LF UK a FN KV v Praze. Certifikát získá posluchač, který absolvuje celý vzdělávací cyklus a prokáže se studijním indexem s potvrzením účastí na všech kurzech, praktických cvičeních, Live OP, absolvováním hospitace + supervize a po splnění závěrečného pohovoru.

 

Online registrace: www.implantologiecsi.cz/registrace/

Přihláška ke stažení:
Link:
www.implantologiecsi.cz

ONLINE přihláška - ZDE


Pořadatel:

Česká společnost pro implantologii csi.jpg

Kontaktní osoba pro vzdělávání: MUDr. Jiří Hrkal 

info@implantologiecsi.cz

www.implantologiecsi.cz

tel.: +420 603 831 535 
 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent