informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a studie 
Recenze: Intraorální scaner CS 3500 - MUDr. Hajný
CS 3500 - MUDr. Hajný
Vloženo: 15.02.2016 21:03

více >>

Geistlich Bio-Gide - klinické výsledky po 12-14 letech
Originál, který Vás dostane na vrchol
Vloženo: 04.11.2013 14:56

více >>

Geistlich Combi-Kit Collagen - volba mistrù v oboru
Øešení pro prezervace alveolu a menší augmentace
Vloženo: 25.10.2013 13:25

více >>

Laterální sinus lift pomocí LAS Kitu
MUDr. Jiøí Hrkal, Prof. MUDr. Tibor Németh DrSc., Privátní praxe HDC Kladno
Vloženo: 11.10.2013 9:44

více >>

Multifunkèní umìlé zuby pro celkové náhrady
Renata Faria, Marco Antonio Bottino
Vloženo: 09.10.2013 10:20

více >>

Ošetøení bezzubé dolní èelisti pomocí kónických styèných abutmentù
Dr. Lyndon F. Cooper, Dr. Ghadeer Thalji
Vloženo: 07.10.2013 9:14

více >>

Nové estetické rozměry rozsáhlých náhrad nesených implantáty – èást II.
Aldo Zilio
Vloženo: 02.10.2013 12:18

více >>

Nové estetické rozměry rozsáhlých náhrad nesených implantáty èást I.
Dr. Aldo Zilio
Vloženo: 09.09.2013 11:51

více >>

Rekonstrukce bezzubé dolní èelisti fixním CAD-CAM šroubovaným mùstkem neseným šesti implantáty
MUDr. Aleš Váòa
Vloženo: 06.09.2013 10:25

více >>

Okamžité zavedení implantátu za pomoci øízene regenerace kosti a použití aloplastiky
Dr. Lanka Mahesh, Dr. Sagrika Shukla, Dr. Prashant Nanda
Vloženo: 06.08.2013 11:11

více >>

Přesvědčivý „bridge design“ - Podmínìnì snímatelný mùstek nesený implantáty
Cesare Ferri
Vloženo: 05.08.2013 14:15

více >>

Historicky první sinus-lift pøi použití Nanoimplant® fixtury
MUDr. Ivan Martin
Vloženo: 05.04.2013 16:29

více >>

Ultrazvuková technika augmentace SonicWeld Rx® Schalentechnik
MUDr. Jiøí Hrkal
Vloženo: 22.02.2013 10:09

více >>

Podpora marginální kosti implantáty OsseoSpeed™ Profile
Robert Nölken, Mauro Donati, Joseph Fiorellini, Nils-Claudius Gellrich, William Parker, Tord Berglun
Vloženo: 07.12.2012 12:24

více >>

Presovaný keramický abutment - Inovativní prvek náhrad nesených implantáty
Klaus K. Ernst, MDT
Vloženo: 02.12.2012 17:12

více >>

Dokonalost v dentální estetice: øízená estetická implantologie
Luc a Patrick Rutten
Vloženo: 02.12.2012 12:16

více >>

Regenerace kostí pomocí CaSO4, plazmy bohaté na krevní destièky a okamžité zavedení implantátu...
Ivan Herrera Ustariz
Vloženo: 02.12.2012 11:42

více >>

Kuøák v péèi dentální hygienistky
Andrea Zoulová, DiS.
Vloženo: 02.12.2012 11:07

více >>

Nová metoda dosažení lepšího stavu rozhraní mezi kostním štìpem a implantátem
George Kotsakis, Srinivas Katta
Vloženo: 01.12.2012 22:49

více >>

Využití počítačové analýzy okluze v implantologii...
Robert B. Kerstein, DMD
Vloženo: 30.11.2012 13:09

více >>

 1 2   »

aktuální stránka: 1 - 29 záznamů
počet příspěvků na stranu: 20


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent