informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Vzdělávací akce odborných společností
 
 Pro absolventy BASIC a ADVANCED
Perio-implant Curriculum - MASTER

 Přednášející: Špičkový zahraniční přednášející
 Pro ZL

Termín: 01.11.2023 9:00 - 01.12.2024 17:00

 Místo konání: Evropa, University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg (DTMD Luxembourg) Château d

bodové ohodnocení:Cena: 0,- Kč

Téma:
Perio-implant Curriculum - MASTER
Náplň:

DTMD

Master – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg

 

Počet modulù: 14 

Termín konání: viz info DTMD University Luxemburg

Místo konání: viz info DTMD University Luxemburg

Lektoøi & přednášející: viz info DTMD University Luxemburg

Cena: viz info DTMD University Luxemburg

 

Univerzita DTMD pro digitální technologie v lékařství a zubním lékařství nabízí výhradně postgraduální magisterské kurzy (MSc.) pro licencované lékaøe, zubaře a certifikované lékaøské techniky s prokázanou odbornou praxí a odborností. 

Magisterské programy DTMD University jsou přímo zaměřené na aplikace a mají silnou praktickou orientaci. Kromì úspìšné účasti na kurzech musí být napsána závěrečná diplomová práce a obhájena kolektivem.

Master MSc je profesionální akademický titul a opravòuje držitele k výkonu øady konkrétních odborných èinností, jako je jejich vlastní praxe, v oblasti obchodu a vìdy. Kromì toho úspìšně dokonèený master titul (MSc.) umožòuje držiteli pokraèovat v dalším doktorském studiu na DTMD University i na jiných univerzitách.

Pro absolventy Basic + Advanced studia jsou spolu s DTMD připraveny výhody v podobì uznání potřebných kreditù v rámci programu Master + cenová zvýhodnění na celý program

Poznámka:

Obecné informace: 

Master studium – podléhá podmínkám DTMD Univerzity v Lucembursku

Absolventi studijního programu BASIC + ADVANCED obdrží mezinárodně uznávané kredity ECTS v hodnotì 3-4  modulù z programu Master (M.Sc.) – „Implantologie und Parodontologie“ – DTMD University Luxemburg

 

Více informací: www.dtmd.eu/en/master-programmes

Přihláška ke stažení:
Link:
www.dtmd.eu/en/master-programmes

Pořadatel:

DTMD
 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent