informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Nová metoda dosažení lepšího stavu rozhraní mezi kostním štěpem a implantátem

  Vloženo: 01.12.2012 22:49

 

Téma:
George Kotsakis, Srinivas Katta

Nová metoda dosažení lepšího stavu rozhraní mezi kostním štěpem a implantátem
– pro větší primární stabilitu za použití fosfosilikátového tmelu s vápníkem
George Kotsakis
Soukromá ordinace, Atény, Řecko
Srinivas Katta
Ředitel sekce dentálních výrobků, NovaBoneProducts, Alachua, FL

Aloplastické materiály na kostní štěpy byly nedávno vyvinuty tak, aby zubním lékařům rozšířily nabídku augmentačních materiálů o kostní náhražky v konzistenci tmelu. Tento článek představuje unikátní metodu umístění kostní náhražky z fosfosilikátového tmelu s vápníkem (FSV tmel) (NovaBoneDentalPutty, NovaBoneProducts, Alachua, FL) do lůžka ihned po extrakci, před okamžitým zavedením implantátu. Tato metoda zajišťuje větší primární stabilitu implantátu a zlepšuje stav rozhraní mezi implantátem a kostním štěpem, což jsou dva základní faktory pro úspěšnou oseointegraci.

Chirurgický zákrok
Po extrakci byla k přípravě lůžka na umístění kónického implantátu použita série chirurgických vrtáčků. Poslední vrtáček byl ponechán na místě a prostor kolem něj a stěny lůžka byly vyplněny tmelem FSV aplikovaným pomocí stříkačky. Po zhutnění augmentátu byl poslední vrtáček z lůžka vyjmut a na jeho místo byl zaveden implantát. Konzistence tmelu FSV a jeho viskozita usnadnily dobrou adaptaci štěpového materiálu ke stěnám lůžka a zabránily jeho zhroucení po vyjmutí posledního vrtáčku. Zhuštění štěpového tmelu zvyšuje točivý moment při zavádění implantátu díky přenosu odporu ze spongiózní kosti přes štěpový tmel na implantát. Na podporu adaptace měkkých tkání byl umístěn vhojovací váleček a gingiva byla stabilizována horizontálním matracovým stehem.

Klinický případ 1
Před plánovanou extrakcí horního pravého premoláru byla provedena modifikovaná technika  1 „spontánní gingivální augmentace in situ“. Korunka byla rozřezána a zbývající kořen byl odbroušen 2 mm pod okraj gingivy. Vertikální redukce radixu byla opakována za další dva týdny. Čtyři týdny od prvního chirurgického zákroku bylo množství měkkých tkání pro zakrytí nezanořeného implantátu dostatečné a zub byl co možná nejvíce atraumaticky extrahován pomocí speciálně navržených periotomů a luxátorů.

StomaTeam-5_2012_tmel_obr1.jpg StomaTeam-5_2012_tmel_obr1c.jpg

Obr. 1: a) Klinický snímek pravého horního premoláru vykazující známky prasklé korunky. b) RTG snímek dotyčného zubu před ošetřením. c) Modifikovaná „technika gingivální augmentace in situ“.

StomaTeam-5_2012_tmel_obr2.jpg

Obr. 2: a) Klinický snímek pravého horního premoláru po dosažení adekvátní augmentace měkkých tkání. b) Atraumatická extrakce bez vzniku chlopně (pohled přes zrcátko). c) Poslední implantologický vrtáček na místě. d) Tmel FSV vyplnil lůžko kolem posledního vrtáčku a po jeho odstranění se nezhroutil. e) Je zaváděn kónický implantát s točivým momentem 45N/cm2. f) Hojení po 3 týdnech

StomaTeam-5_2012_tmel_obra.jpg 
Klinický snímek před ošetřením.
Klinický snímek 1 rok po ošetření. Všimněte si, že augmentované měkké tkáně zůstávají stabilní.

Klinický případ 2
V tomto případě byl levý dolní molár nejprve ošetřen kořenovými výplněmi. Kořeny byly odděleny a poté atraumaticky extrahovány. Poslední vrtáček použitý k preparaci štoly byl ponechán v lůžku (obr. 3c) a do prostoru kolem vrtáčku a na stěny lůžka byl pomocí kartuše nanesen tmel FSV (obr. 3d). Vrtáček byl vyjmut (obr. 3e) a do vzniklého prostoru byl zaveden implantát (obr. 3f). Všimněte si, jak si tmel udržuje svoji stabilitu, aniž by se zhroutil do oblasti preparované štoly. Tmel FSV byl nanesen také nad implantát (obr. 3f), který byl částečně zanořený (obr. 3g).

StomaTeam-5_2012_tmel_obr3.jpg

Obr. 3: a) Klinický snímek zlomeného moláru. b) Intaktní lůžko po atraumatické extrakci. c) Vrtáček ponechaný na místě. d) Tmel FSV nanášený kolem vrtáčku. e) Pohled na štěpový tmel v lůžku po odstranění vrtáčku. f) Implantát umístěný v lůžku.

Výsledky
Klinicky byly implantáty stabilní a nejevily známky mobility. Na RTG snímku byla trabekulární struktura ve štěpové oblasti nerozeznatelná od přilehlé kosti. To bylo ověřeno také výpočtem rozdílu hustoty na obou RTG snímcích – před ošetřením a po ošetření.

Závěr
Popisované nové chirurgické improvizované postupy pomáhají zlepšit schopnosti rozhraní kostního štěpu a implantátu, dosáhnout lepší oseointegrace a zároveň zvýšit stabilitu implantátu již v době jeho zavedení.

Diskuze
Improvizovanou techniku, popsanou v tomto článku, bylo možné realizovat především díky viskozitě a vlastnostem při použití tmelu FSV. Konzistence tmelu FSV a jeho viskozita usnadňují dobrou adaptaci štěpového materiálu ke stěnám lůžka a zabraňují zhroucení štěpu po vyjmutí posledního vrtáčku. Tmel FSV je třetí generací syntetických bioaktivních kostních augmentátů. Tento materiál je soudržný a poskytuje na místě defektu adekvátní retenci, a to i v případě výplachu a odsávání. Tmel FSV poskytuje nejen dobrou oporu, ale chemickou interakcí s místními tkáněmi, která vede ke stimulaci a diferenciaci kmenů buněk s terapeutickým potenciálem, napomáhá také regeneraci kosti. K tomuto unikátnímu fenoménu (osteostimulaci) dochází výhradně u náhražek na bázi FSV a bylo prokázáno, že je lepší než konvenční osteokondukce. V nedávné době bylo publikováno několik článků zabývajících se účinností tmelu FSV na regeneraci kosti.

StomaTeam-5_2012_tmel_obr3gh.jpg

Obr. 3: g) Tmel FSV použitý k zakrytí koronální části implantátu. h) Oblast po sutuře.

StomaTeam-5_2012_tmel_obrb.jpg

a) RTG snímek před extrakcí. b) RTG snímek bezprostředně po zavedení implantátu. Všimněte si, jak štěp přiléhá k implantátu a vyplňuje prostor mezi stěnami alveolární kosti a implantátem, čímž přenáší odpor ze stěn kosti na povrch implantátu a zvyšuje se tak počáteční točivý moment při zavádění.

Poznámka:

StomaTeam

Článek byl publikován v časopise StomaTeam 5/2012

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent