informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Presovaný keramický abutment - Inovativní prvek náhrad nesených implantáty

  Vloženo: 02.12.2012 17:12

 

Téma:
Klaus K. Ernst, MDT

Presovaný keramický abutment  - Inovativní prvek náhrad nesených implantáty
Klaus K. Ernst, MDT

V průběhu mnoha let se díky postupné optimalizaci vyvíjených tvarů zlepšila estetika náhrad nesených implantáty. Byla vyvinuta celá řada tvarů abutmentů, ale pouze málo z nich se osvědčilo v praxi. V následujícím článku představuje Klaus K. Ernst svůj návrh, tzv. POC-abutment (presovaný keramický abutment).

Klíčová slova: abutment, náhrady nesené implantáty, presovaná (lisovaná) keramika

Často není snadné nalézt rovnováhu mezi estetikou, interakcíStomaTeam-6_2012_abutment_obr1_3.jpg tkání, jednoduchými metodami zhotovování a účinností. Dentální průmysl a někteří kolegové naznačují zubním technikům a podobně i zubním lékařům, že je nemožné vyrobit správnou náhradu nesenou implantáty bez použití CAD/CAM systémů nebo alespoň technologie kopírovaného frézování. Naši profesi si už teď ani v budoucnu neumím představit bez počítačů a jsem vždy otevřen novým nápadům. Na druhou stranu věřím, že i dnes přináší solidní a inovativní řemeslo technicky vynikající výsledky, stejně jako lepší finanční dostupnost. Dokonalým příkladem je výroba individuálních abutmentů s kovovou konstrukcí, z celokeramiky bez zirkonu, CAD/CAM nebo nákladných prefabrikovaných prvků. Když jsem pracoval na realizaci svých nápadů, setkával jsem se s odporem především ze strany dentálního průmyslu, který považuje kvalifikovanou řemeslnou práci za věc minulosti. Ale v mém případě se vytrvalost vyplatila a pomohla mi dosáhnout svého cíle.

Obr. 1: První případ: hlavní model

Obr. 2: Vyznačení rozsahu obrysu abutmentu

Obr. 3: Analog gingivy po obroušení

Více estetiky pro náhrady nesené implantáty
Po představení a ukázce oseointegrace implantátů Prof. Bränemarkem vyvstala otázka, jak po tzv. „pilířové éře“ zlepšit u náhrad nesených implantáty estetiku. Někteří výrobci implantátů vytvořili abutmenty, které již nebyly kulaté, ale podobaly se v kořenové části přirozených zubů. Nicméně, jejich použití bylo z důvodu omezeného počtu předem daných úhlů omezené. To, co vypadalo ve fázi návrhu slibně, se ukázalo být v praxi obtížné.

StomaTeam-6_2012_abutment_obr4_5.jpg

Obr. 4: POC-konstrukce na modelu             Obr. 5: POC-konstrukce po obroušení

StomaTeam-6_2012_abutment_obr6_8.jpg

Obr. 6: Voskový model s vytvářeným tvarem abutmentu       Obr. 7: Po nanesení opakeru

Obr. 8: Připraveno pro proces presování

StomaTeam-6_2012_abutment_obr9_10.jpg

Obr. 9: Po presování                 Obr. 10: Presovaná korunka na POC-abutmentu

UCLA – abutmenty
Vývoj „UCLA-abutmentů“ byl ve zhotovování estetičtějších náhrad nesených implantáty obrovským skokem vpřed. Jedná se o abutmenty s litou konstrukcí vyrobenou ze zlato-platinové slitiny, kterou dnes nabízí všichni výrobci implantátů. Umožňují technikovi vytvořit voskový model individuálního abutmentu v navrhovaném tvaru a odlít jej z vysoce ušlechtilé slitiny. Tato technika byla v oblasti vysoce kvalitní estetiky u náhrad nesených implantáty mnoho let velice populární. Nedostatky představovala a stále představuje vysoká afinita plaku daná slitinami s vysokým obsahem zlata a riziko obnažení kovu v případě atrofie gingivy. Mimoto musíme vzít v úvahu náklady na odlévání konstrukce z vysoce ušlechtilých slitin a náklady na odlévání ze slitin s vysokým obsahem zlata.

StomaTeam-6_2012_abutment_obr11_14.jpg

Obr. 11: Situace v ústech

Obr. 12: POC-abutment in situ…

Obr. 13: … s nasazenou korunkou

Obr. 14: Druhý případ: situace před extrakcí

Aluminové abutmenty
Někteří výrobci vyvinuli celokeramické abutmenty z aluminy. Tyto abutmenty jsou k dispozici i v současné době, ale vykazují v každodenní práci v laboratoři mnoho nedostatků. Například jsou stále nabízeny v kulatém tvaru, a protože je často nutné dodatečné obroušení větších částí, může docházet k popraskání keramické struktury. Hlava ložiska zajišťovacího šroubku je vyrobena z keramiky a šroubek se může časem uvolnit nebo může dojít i k zlomení abutmentu. Statistiky zpráv o selhání nejsou výrobci pochopitelně nabízeny, ale partnerští technici hovoří v této souvislosti o zřejmých a neoficiálních chybách.

Zirkonové abutmenty
Současně s mými vlastními experimenty se uskutečnila výroba zirkonových abutmentů s pomocí CAD/CAM a technologie kopírovaného frézování. Nekovové konstrukce abutmentů vykazují stejné nedostatky jako výše zmiňované průmyslově vyráběné aluminové prvky. Možnost kombinace s kovem, u které se frézovaný zirkonový prvek nacementuje na kovovou konstrukci, vykazuje rovněž
mnoho negativních vlastností. Jedním za všechny je to, že sintrovaný celokeramický abutment je potřeba opracovat diamantovými brousky, což může vést k oslabení struktury. Kromě toho je také upevňovací cement velice blízko fixtuře implantátu a přichází do styku s kostí a sliznicí. Výsledkem je podráždění tkání způsobené chemickými látkami obsaženými v cementu a/nebo ukládání plaku, které může vést k úbytku kosti.

POC-abutmenty
Již 17 let používám presovanou keramiku a v roce 2002 jsem začal s vytvářením koncepce výroby presovaných celokeramických abutmentů a abutmentů na kovových konstrukcích.

StomaTeam-6_2012_abutment_obr15_17.jpg

Obr. 15: Zlomenina kořene u zubu 11

Obr. 16: Po extrakci

Obr. 17: Po implantaci

Po mnoha testech a studiích byla metoda a provedení těchto konstrukcí v roce 2005 patentována. Později, po několika vylepšeních jsem v roce 2008 podepsal licenční smlouvu s firmou Medentika, Hügelsheim, Baden-Baden. POC-abutmenty jsou vyráběny výhradně v Německu firmou Medentika a distribuovány na mezinárodní úrovni. Lze je používat zhruba s deseti různými systémy implantátů.

StomaTeam-6_2012_abutment_obr18_19.jpg

Obr. 18 a 19: Presovaný keramický abutment připravený pro fazetování

Systém POC
Systém POC (presovaných keramických abutmentů) sestává ze speciálně navržené kovové konstrukce, odpovídající presované keramice a vhodnému opakeru nanášeného na kovovou konstrukci. Systém POC je možné díky vysoké stabilitě kovu a presované keramiky spojené bez mezer použít u náhrad v horní i dolní čelisti, ve frontálním i distálním úseku.

Systém poskytuje celou řadu možných postupů:
1.
Výroba abutmentu s kovovou konstrukcí a celokeramickým krčkovým profilem (emergency profil) pro celokeramickou korunku nebo můstek.
2. Výroba celokeramického abutmentu s kovovou konstrukcí pro celokeramickou korunku nebo můstek.
3. Výroba celokeramického abutmentu s kovovou konstrukcí, který je částečně přizpůsoben tvaru a funkci zubu a je opatřen například částečnou korunkou nebo fazetou.

Systém POC má oproti jiným druhům celokeramických abutmentů mnoho výhod:
1.
Naprosto těsné spojení mezi základní kovovou konstrukcí a presovanou keramikou
2. Spojení bez mezer mezi kovem a keramikou (nevznikají mezery při cementování)
3. Bez nebezpečí vzniku prasklin v keramice, protože není nutné opracovávání diamantovými brousky (k dokončování se používají pouze silikonové nástroje)
4. Nejsou potřeba žádné drahé CAD/CAM systémy nebo systémy kopírovaného frézování
5. Různé možnosti zbarvení díky různobarevným presovacím ingotům
6. Možnost úpravy barvy po zhotovení a zkoušce v ústech při glazovacím pálení
7. Pozitivní bioakumulativní vlastnosti materiálů
8. Extrémně nízké ukládání plaku na použitých materiálech
9. Jednoduchá a levná dentální technika
10. Zisk zůstává v laboratoři

StomaTeam-6_2012_abutment_obr20_27.jpg

Obr. 20 a 21: POC-abutment na modelu

Obr. 22: Situace na modelu

Obr. 23: Před…

Obr. 24: … a po glazování

Obr. 25 a 26: POC-abutment in situ

Obr. 27 a 28: Korunka in situ

Individuální POC-abutment

Jak ukazují následující pokyny k postupu, vytvořit individuální POC-abutment je pro každého zubního technika poměrně snadné:
Zhotovte si hlavní model s odpovídajícím analogem implantátu a gingivy
Umístěte jej do artikulátoru
Vyberte a umístěte správnou základnu POC-abutmentu
Upravte okluzální/incizální část kovové konstrukce na požadovanou délku a požadovaný sklon
Oblast určenou k presování opískujte oxidem hlinitým (110 mikronů) a opláchněte destilovanou vodou
Naneste vhodný opaker a vypalte (v případě potřeby: vazebné pálení)
Naneste tenkou vrstvu modelové pryskyřice
Na oblast určenou k presování nalijte horký vosk a zahajte modelaci
Na povrchu, těle, okrajích a v přechodových oblastech ošetřete povrch vosku
Opatřete licími kanály, zatmelte, předehřejte keramické peletky a presujte
Zbavte objekt zatmelovací hmoty a očistěte skleněnými perlami
Odřízněte licí kanály a dokončete POC-abutment silikonovými leštítky (nebo lešticí pemzou)

Závěrečné poznámky
Popisované postupy nejsou ničím novým. Je s nimi obeznámen každý technik a ve své každodenní práci je provádí pravidelně. Vše, co potřebujete, je presovací keramická pec, která je standardním vybavením téměř každé zubní laboratoře, a vosk, modelovací nástroje, zatmelovací hmota a silikonová leštítka. Na rozdíl od jiných systémů nejsou nutné nákladné investice ani školení. Obrázky 1 až 9 ukazují technický postup a jednotlivé kroky.

Rada závěrem:
Vyzkoušejte si výrobu celokeramických POC-abutmentů a zakuste výhody, které má tento systém pro Vás, Vaše klienty a pacienty.

Poděkování:
Rád bych poděkoval Dr. W. B Reißovi (Baden-Baden, případ 1) a Dr. Konstantinos Valavanisovi (Athény/Řecko, případ 2) za jejich odbornou spolupráci, a zároveň také firmě Medentika GmbH, Hügelsheim za jejich pokračující podporu.

Autor:
Klaus K. Ernst, MDT, vystudoval po střední škole biologii a chemii. Po skončení studia oboru zubní technik, který studoval v letech 1975 až 1978, působil 9 let jako smluvní technik na stomatologické klinice. V roce 1990 získal titul Master. V roce 1991 si otevřel ve Stuttgartu vlastní zubní laboratoř se šesti zaměstnanci. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou celokeramika a techniky zhotovování náhrad nesených implantáty.

Poznámka:

StomaTeam

Článek byl publikován v časopise StomaTeam 6/2012

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent