informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Podpora marginální kosti implantáty OsseoSpeed™ Profile

  Vloženo: 07.12.2012 12:24

 

Téma:
Robert Nölken, Mauro Donati, Joseph Fiorellini, Nils-Claudius Gellrich, William Parker, Tord Berglun

Podpora marginální kosti implantáty OsseoSpeed™ Profile

Robert Nölken1, Mauro Donati2, Joseph Fiorellini3, Nils-Claudius Gellrich4, William Parker5, Tord Berglundh6

1Privátní praxe Lindau/Lake Constance & Univerzita Mainz, Německo, 2Privátní praxe, Perugia, Itálie, 3Univerzita v Pennsylvanii, USA, 4Univerzita Hannover, Německo, 5Nova Southeastern University, FortLauderdale, USA, 6Univerzita v Göteburgu, Švédsko

Podklady a cíle
Zavedení standardního implantátu není optimálním řešením pro situace, kdy je alveolární hřeben v lingválně-bukálním směru zkosen. Právě pro takovéto situace byl vyvinut implantát se zkosenou koronární částí OsseoSpeed™ Profile (Astra Tech AB, Mölndal, Švédsko). Cílem studie bylo klinicky zhodnotit úroveň marginální kosti lingválně, resp. palatinálně a bukálně po zavedení implantátu OsseoSpeed™ Profile v místě zhojeného a zkoseného alveolárního hřebene. Sledované parametry zahrnovaly celkový poměr přežití implantátu, úroveň marginální kosti a stav tkání v okolí implantátu.

Materiál a metody
Do této prospektivní, otevřené, multicentrické studie bylo zařazeno 65 pacientů mezi 18 a 75 roky, u kterých bylo potřeba nahradit v různých lokalitách jeden zub. Rozdíl výšky marginální kosti lingválně a bukálně musel být v intervalu 2,0-5,0 mm a ke ztrátě zubu muselo dojít nejméně před 3 měsíci. Sledované demografické parametry ve studii zahrnutých subjektu byly následující: věk (průměrný věk 49 let, v intervalu 20-74 let), pohlaví (32 mužů, 33 žen) a kouření v anamnéze (86% nekuřáků/nekuřaček; 18% kuřáků/kuřaček). Průměrná délka bezzubosti byla 57 měsíců (interval 3-360 měsíců). 75% implantátů bylo zavedeno do mandibuly a 25% procent implantátů do maxily. Nejčastěji nahrazovaným zubem byl první dolní molár (57%). Ve studii byly použity implantáty OsseoSpeed™ Profile (Astra Tech AB, Mölndal, Švédsko) o průměrech 4,5, 5,0 a 5,0S a délkách 9-15 mm. Pro zavedení implantátů byl zvolen jednokrokový chirurgický protokol a během šestnáctitýdenní doby vhojování byly tyto implantáty kryty vhojovacími válečky. Úroveň marginální kosti na bukální a na lingvální straně alveolu byla hodnocena za použití periodontální sondy v době zavedení implantátů a při následném kontrolním vyšetření chirurgem po šestnácti týdnech od zavedení implantátů (Obr. 13). Implantáty byly po jedenadvaceti týdnech zatíženy. Byly použity abutmenty TiDesign™ Profile a následně cementovaná definitivní korunka. Při zavedení implantátů a dále po 16, 21 a 52 týdnech po chirurgickém výkonu byl zhotoven intraorální rentgen místa implantace. Výška marginální kosti meziálně a distálně byla měřena vzhledem k referenčnímu bodu na implantátu (hranice mezi částí implantátu mikrozávity a částí s makrozávity). Pacienti budou v rámci studie sledováni po celkovou dobu tři let.

Obr. 1-8 Kazuistika

OsseoSpeedProfile_obr.1_4.jpg

Obr. 1: Pacient po ztrátě 1 zubu se zkoseným alveolárním hřebenem

Obr. 2: Zavedení implantátu OsseoSpeed™ Profile v místě zkoseného alveolárního hřebene

Obr. 3: Zavedený vhojovací váleček a primární adaptace laloku matracovým stehem

Obr. 4: Odklopení laloku po 16 týdnech hojení ukazuje stabilní úroveň marginální kosti v okolí implantátu

OsseoSpeedProfile_obr.4_8.jpg

Obr. 5: Nekomplikované zhojení měkkých tkání v okolí implantátu před zavedením abutmentu

Obr. 6: Odevzdání definitivní metalokeramické korunky po pěti měsících

Obr. 7: Kontrolní vyšetření po sedmi měsících

Obr. 8: Zlepšení vzhledu měkkých tkání v okolí implantátu

Výsledky
V rámci studie bylo zavedeno 65 implantátů a dosud žádné nebyly ztraceny. Všichni pacienti prošli kontrolní prohlídkou po jednom roce od zavedení implantátu. Průměrný úbytek marginální kosti na lingvální straně během prvních 16 týdnu byl -0,02 mm (směrodatná odchylka (SO) = 0,49). Korespondující hodnota průměrného úbytku marginální kosti na bukální straně byla 0,3 mm (SO = 1,65) (Obr. 12). Výsledky měření RTG snímku úbytku marginální kosti na meziální a distální straně byly po 16 týdnech 0,4 mm (SO = 0,8) a po jednom roce 0,5 mm (SO = 1,3) (Obr. 11). Hlášené komplikace během studie se omezily pouze na dva uvolněné vhojovací válečky a u jednoho pacienta došlo ke ztrátě marginální kosti na bukální straně alveolárního hřebene o 12,5 mm v období mezi zavedením implantátu a kontrolním vyšetřením po šestnácti týdnech.

Závěr
Výsledky studie ukazují, že při použití implantátu OsseoSpeed™ Profile dochází pouze k malému úbytku marginální kosti na bukální a lingvální/palatinální, resp. meziální a distální straně implantátu. Implantát tedy díky svému designu představuje prediktabilní léčebnou metodu i v případech, kdy je anatomický tvar alveolárního hřebene zkosený v lingválně-bukálním směru.

OsseoSpeedProfile_obr.9.jpg

Obr. 9: Kvalita a kvantita kosti v místě implantace

OsseoSpeedProfile_obr.10.jpg

Obr. 10: Použité implantáty

OsseoSpeedProfile_obr.11.jpg

Obr. 11: Změny úrovně marginální kosti dle RTG kontroly (průměrná SO ± 1)

OsseoSpeedProfile_obr.12.jpg

Obr. 12: Klinické měření změny úrovně marginální kosti

OsseoSpeedProfile_obr.13.jpg

Obr. 13: Body měření

Poznámka:

Astra Tech BioManagement komplex™

OsseoSpeed™ je dalším stupněm ve vývoji TiOblast™, mikrozdrsněného povrchu implantátu s více jak dvanáctiletou klinickou zkušeností. Povrch OsseoSpeed je jednou ze čtyř klíčových vlastností tvořících Astra Tech BioManagement komplex™. Další tři klíčové vlastnosti jsou MicroThread™, Conical Seal Design™ a Connective Contour™, přičemž každá z nich je opřena o více než sedmnáctileté klinické užití.

implants_Astra8.jpg Povrch OsseoSpeed™ s jeho mikrozdrsněnou fluoridy-modifikovanou nano topografií, který je jedním ze čtyř základních prvků Astra Tech BioManagement komplex™.

Astra Tech BioManagement komplex™

Úspěšnost implantačního systému není dána pouze jedním výjimečným rysem. Stejně jako v přírodě, i zde musí společně fungovat několik nezávislých faktorů. Implantační systém Astra Tech™ je kombinací následujících klíčových vlastností:

  • OsseoSpeed™— rychlejší přírůstek kosti
  • MicroThread™— biomechanická stimulace kosti
  • Conical Seal Design™— pevné a stabilní zasazení
  • Connective Contour™— větší kontakt s měkkou tkání a její větší objem

implants_Astra9.jpg

JPS s.r.o.

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936,

zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (Česka republika), 0800 004 277 (Slovensko),

e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

Produced by DENTSPLY Implants www.dentsplyimplants.com

Link: www.jps.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent