informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Odborné články a sdělení
 
 Geistlich Bio-Gide - klinické výsledky po 12-14 letech

  Vloženo: 04.11.2013 14:56

 

Téma:
Originál, který Vás dostane na vrchol

bio-gide2
Geistlich_Bio_Gide


Byl potvrzen stejný pomìr doby pøežití implantátù zavedených souèasnì s provedenou GBR a zavedených do nedotèené kosti.

Geistlich Bio-Gide - klinické výsledky po 12-14 letech

Pomìr pøežití implantátù po provedené GBR s pomocí Geistlich Bio-Oss® a Geistlich Bio-Gide® se signifikantnì neliší od pomìru pøežití implantátù zavedených do nedotèené kosti.

GBR technika používaná v této dlouhodobé studii je v souèasné dobì GBR metodou volby
(studie z nedávné doby, Dr. Ramel, Univerzita Zurich, Švýcarsko)

Chybìjící lamela vestibulární kosti alveolu s dehiscencí viditelnou po zavedení implantátu

Defekt vyplnìný materiálem Geistlich Bio-Oss Collagen.

Místo augmentace pøekryté membránou Geistlich Bio-Gide

 

Vyhovující hojení mìkkých tkání s optimální konturou v místì abutmentu ètyøi mìsíce pooperaènì.

Geistlich Bio-Gide® v porovnání s e-PTFE: stejnì úspešné dlouhodobé výsledky – ménì komplikací

Geistlich Bio-Gide - klinické výsledky po 12-14 letech 2

 Literatura
1 Jung RE et al., Clin. Oral Implants Res. 2012; Jun 15 (Epub ahead of print)
2 Becker J et al., Clin. Oral Implants Res. 2009; 20(7):742-749
3 Tal H et al., Clin. Oral Implants Res. 2008; 19(3):295-302
4 Wallace SS et al., Int J Periodontics Restorative Dent. 2005; 25(6):551-559
5 Zitzmann NU et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2001; 16(3):355-66
6 Zitzmann NU et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 1997; 12(6):844-852
7 Data on file
8 Pubmed October 2012. Search term Bio-Gide
9 Ramel CF et al., Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 MarApr; 27(2):435-441

Více informací o produktu Geistlich Bio-Gide a ostatních produktech Giestlich získáte ZDE nebo proklikem obrázku.
bio-gide2

Geistlich Combi-Kit Collagen3

Poznámka:

Geistlich Biomaterials

Geistlich je svìtový lídr v oblasti kostní a tkáòové regenerace. Pøetváøí pøírodní biomateriály pro bezpeèné a spolehlivé léèebné metody pro rekonstrukci tvrdých i mìkkých tkání. Skupina produktù Geistlich Biomaterials spojuje odborníky a pacienty po celém svìtì. Základem je dùvìra a Geistlich bude i nadále tvrdì pracovat, aby si zasloužil právì Vaši dùvìru.

Produkty:

Geistlich Bio-Oss

Geistlich Bio-Oss Collagen

Geistlich Bio-Oss Pen

Geistlich Bio-Oss Spongiosa Block

Geistlich Bio-Gide

Geistlich Combi-Kit Collagen

Geistlich Bio-Gide Perio

Geistlich Perio-System Combi-Pack


Distributor:

JPS s.r.o.

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936

zelená linka (volání zdarma):
800 111 577 (Èeska republika)
0800 004 277 (Slovensko)

e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

Link: www.jps.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent