informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Osstem Implant - TSIII Implant
TSIII Implant

  Vloženo: 28.11.2011 20:49

 

Téma:
TSIII Implant

Implantát TS III SA - na kvalitě mùžete stavìt

osstem.jpg

 - SA: povrch pískován hliníkem a leptán kyselinou

 -  Optimální povrchová makro i mikro porozita

 -  Zkrácení doby hojení a osteointegrace

 -  Zatížení 6 týdnù po implantaci

"Na kvalitě mùžete stavìt" 

Doživotní záruka na implantát

Titanový samoøezný implantát kónického tvaru se záøezy stejnì daleko od sebe, které konèí u horního okraje implantátu slepì, jako prevence osteonekrózy. Povrch implantátu má optimální morfologii pro osteointegraci díky kombinaci makro i mikro retenèních nerovností, které vznikají pískováním povrchu hliníkem a leptáním kyselinou. Na apexu je implantát opatøen samovrtnou špièkou. Rotací abutmentù  brání vnitøní šestiúhelník - hex antirotaèní systém. Implantáty jsou v prùmìrech: 3,5 mm/ 4,0 mm/ 4,5 mm/ 5,0 mm a délky  7 mm/ 8,5 mm/ 10 mm/ 11,5 mm/ 13 a 15 mm. Implantáty jsou baleny ve sterilní ampuli a dodávají se zavadìèem a krycím šroubkem.

Více informací:

MUDr. Kateøina Babièová, tel.: 725 644 701

e-mail: katerina.babicova@dentamed.cz

www.dentamed.cz, www.osstem.cz

Poznámka:

 Logo_Dentamed.jpg

Dentamed (ÈR), spol. s r.o
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
Tel.: 266 007 111
email:
katerina.babicova@dentamed.cz
www.dentamed.cz, www.osstem.cz

Link: www.dentamed.cz

Výrobce/distributor: Osstem/Dentamed


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent