informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 SERAG: Chirurgické šicí materiály - VELKOMETRÁŽNÍ BALENÍ
Serag Wiessener s tradicí na trhu již 150 let

  Vloženo: 26.09.2017 10:48

 

Téma:
Serag Wiessener s tradicí na trhu již 150 let

SERAG: Chirurgické šicí materiály - VELKOMETRÁŽNÍ BALENÍ

Ekonomicky výhodné velké balení
Velkometrážní kazety NEVSTØEBATELNÝCH šicích materiálù mají celkový návin 100 metrù.

Sterilita vláken je zajištìna speciálním kazetovým obalem, který pøi správné manipulaci udrží šicí materiál sterilní po dobu 5 let. Délku vlákna je jednoduše možné namìøit podle potøeby pro konkrétní zákrok. Velkometrážní balení v kazetách jsou registrována jako zdravotnický prostøedek pro humánní úèely na základì prohlášení o shodì a pøíslušné certifikace.

PØEHLED DOSTUPNÝCH VELKOMETRÁŽNÍCH KAZET:

SERAFLEX® 

SERAFLEX®

Spolehlivé držení uzlù, extrémnì hladký prùchod tkánìmi, optimální manipulace. Hedvábí je jedním z nevstøebatelných šicích materiálù pøírodního pùvodu.

- cenovì výhodné velké balení

- hedvábí, multifilament potažený (èerný a nebarvený)

- šicí materiál pøírodního pùvodu

SERALON® 

SERALON®

Standardní monofilní šicí materiál, extrémnì hladký prùchod tkánìmi, velmi snadná manipulace. Vynikná velmi vysoká pevností v tahu, ale i v uzlech.

- cenovì výhodné velké balení

- polyamid, monofilament (modrý)

- extrémnì mìkký a poddajný materiál

SULENE® 

SULENE®

Univerzální šicí materiál s optimálnì hladkým prùchodem tkánìmi. Velmi vysoká pevnost v tahu, v rovném stavu i v uzlech.

- cenovì výhodné velké balení

- vysoce kvalitní polyester

- multifilament zelený (potažený)

SUPRAMID 

SUPRAMID

Vynikající držení uzlù a mimoøádnì hladký prùchod tkánìmi. Vysoká pevnost v tahu i v uzlech.

- cenovì výhodné velké balení

- polyamid, multifilament èerný (potažený)

- od USP 5/0 monofilament  

TERYLENE 

TERYLENE

Univerzální šicí materiál, extrémnì hladký prùchod tkánìmi, velmi vysoká pevnost v tahu, v rovném stavu i v uzlech.

- cenovì výhodné velké balení

- standardní polyester - multifilament (zelený a nebarvený)

- velmi snadná manipulace

Poznámka:

Chirurgické šití.cz

PARO Úlehlová s.r.o. - Mgr. Tomáš Úlehla

Havlíèkovo námìstí 94, 397 01 Písek

Telefon: +420 773 993 035

E-mailinfo@chirurgickesiti.cz

Link: www.chirurgickesiti.cz

Výrobce/distributor: Serag/PARO Úlehlová s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent