informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 SERAG: Chirurgické šicí materiály - VSTØEBATELNÉ
Serag Wiessener s tradicí na trhu již 150 let

  Vloženo: 26.09.2017 10:52

 

Téma:
Serag Wiessener s tradicí na trhu již 150 let

SERAG: Chirurgické šicí materiály - VSTØEBATELNÉ

Vstøebatelná šicí vlákna se používají tehdy, je-li potøeba, aby byla vstøebána do tkání. Kritériem pro rozlišování mezi jednotlivými vstøebatelnými šicími materiály se stal poloèas rozpadu. V závislosti na indikaci mùžeme dodat krátkodobì, støednìdobì a dlouhodobì vstøebatelná šicí vlákna v rùzných tlouškách.

PØEHLED VSTØEBATELNÝCH ŠICÍCH MATERIÁLÙ:

SERAFAST® 

SERAFAST®

SERAFAST® byl vyvinut pro kompletaci našeho sortimentu syntetických vstøebatelných šicích materiálù. SERAFAST® je správnou volbou pro indikace s krátkou dobou hojení, kdy se uplatní všechny pøednosti monofilamentních šicích materiálù.

Detail výrobku

SERAFIT® PROTECT 

Novinka!

SERAFIT® PROTECT

SERAFIT® PROTECT je vstøebatelné pletené šicí vlákno, které je mimoøádnì pružné a hladce prochází tkání, pøièemž se do ní jen minimálnì zaøezává. Lze je spolehlivì vázat, a to dokonce i v místech obsahujících krev a sekrece, pøièemž uzly bezpeènì drží.

Detail výrobku

SERAFIT® 

SERAFIT®

SERAFIT® je pletené vstøebatelné šicí vlákno, které je extrémnì poddajné a dovoluje hladký prùchod bìhem umisování, avšak nezaøezává se do tkání. Lze je spolehlivì vázat, a to dokonce i v místech s velkým vyluèováním krve nebo tkánì, a uzly bezpeènì drží.

Detail výrobku

SERAPID® 

SERAPID®

SERAPID® má optimální, poddajnou pletenou strukturu a je pro nìj charakteristická zvl᚝ krátká doba vstøebání a vysoká tahová pevnost uzlù.

Detail výrobku

SERASYNTH® 

SERASYNTH®

SERASYNTH® se používá pro pøizpùsobení mìkkých tkání nebo jako obvaz tam, kde jsou indikována dlouhodobì vstøebatelná šicí vlákna.

Detail výrobku

Poznámka:

Chirurgické šití.cz

PARO Úlehlová s.r.o. - Mgr. Tomáš Úlehla

Havlíèkovo námìstí 94, 397 01 Písek

Telefon: +420 773 993 035

E-mailinfo@chirurgickesiti.cz

Link: www.chirurgickesiti.cz

Výrobce/distributor: Serag/PARO Úlehlová s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent