informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 GC Aadva
Budoucí leader na trhu - nový implantaèní systém GC Aadva

  Vloženo: 20.05.2020 14:26

 

Téma:
Budoucí leader na trhu - nový implantaèní systém GC Aadva

Aadva Implant System

GC AAdva

Budoucí leader na trhu - nový implantaèní systém GC Aadva

Nový implantaèní systém GC Aadva od spoleènosti GC Tech. Europe GmbH

Aadva Implant  

GC Aadva

GC není v dentálním svìtì žádný neznámý pojem. A protože je hlavní myšlenkou nabídnout kompletní a ucelenou nabídku pro zákazníky, uživatele, pacienty, pøichází GC s novým implantaèním systémem GC Aadva.

GC Aadva je produktová øada nejvyšší kvality vyhovující nejmodernìjším technologiím a vyvinuta s ohledem na synergii se souèasnou protetikou na implantáty. Jedná se o ètvrtou linii implantátù spoleènosti GC. Na rozdíl od pøedchozích tøí probíhá zahájení prodeje GC Aadva na evropských trzích.

Unikátní povrch implantátù GC Aadva byl vyvinut pomocí osvìdèené technologie. Jeho vlastnosti, které zvyšují a stimulují osseointegraci, jsou vytváøeny díky homogennímu pískování s vysokou èistotou èástic oxidu hlinitého a leptáním kyseliny (povrchová technologie Aanchor®).

Geometrie implantátù je navržena pro rovnomìrné rozložení mechanického napìtí po celé délce implantátù a samoøezná funkce progresivního závitu implantátu podporuje stabilní vložení implantátu a vytváøí optimální primární stabilitu. Pro zjednudušení chirurgického a protetického postupu má GC Aadva jednotnou platformu pro všechny abutmenty. GC Aadva nabízí univerzálnost abutmentù pro cementované i šroubované práce a umožòuje zubnímu lékaøi zajistit dlouhodobou funkci a optimální estetiku zubní náhrady pro pacienta.

Staòte se i vy souèástí slavnostního uvedení nového implantologického systému GC Aadva na èeský trh, které se uskuteèní v Praze:

Proklik na stránky Hu-Fa Dental a.s.: POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PRODEJE IMPLANTAÈNÍHO SYSTÉMU GC Aadva

Proklik na detail akce zde na stránkách:Uvádíme nového leadera na trhu!

Poznámka:

Monika Lenochová

Produktový specialista

Hu-Fa Dental a.s.

Moravní 909

Otrokovice

Tel.è.+420 777 003 363

e-mail: lenochova@hufa.cz

Hu-fa-best-qulity-snami-implant.jpg

Hu-Fa Dental a.s.

Moravní 909

Otrokovice

GC 

GCE EEO – Czech Republic

V Olšinách 82

Praha

Link: www.hufa.cz/vzdelavani-detail/1ENP000101/

Výrobce/distributor: GC EEO Czech Republic / Hu-Fa Dental a.s.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent