informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Bego OSS
Discover Osseointegration

  Vloženo: 15.02.2012 13:31

 

Téma:
Discover Osseointegration

BEGO OSSEOINTEGRATIONBegoOSS_S1.jpg

BEGO OSS

Pøírodní spongiozní materiál bovinního typu

BEGO OSS je vysoce spolehlivý, rozmìrovì stabilní, èištìný pøírodní spongiozní materiál bovinního typu.
Minerální složení, 3D struktura a fyzikálnì-chemické a biologické vlastnosti BEGO OSS jsou velmi podobné lidské kosti.
Unikátní výrobní proces, pøi zahøívání ve vysokých teplotách dochází k odstranìní všech organických složek. Ochrana pøed potenciálními imunologickými reakcemi.

BEGO OSS je 100% bez rizika nákazy BSE a bez proteinù.
BEGO OSS splòuje všechny požadavky bodu 4 pøílohy II smìrnice 93/42/EHS a smìrnici 2003/32/ES.

Vlastnosti
• pøírodní spongiozní materiál bovinního typu
• 100% èistá minerální kost
• pomalé vstøebávání s pøímou integrací díky tvorbì nové kostní tkánì
• dlouhodobá rozmìrová stabilita
• osteokonduktivní
• nepùsobí jako cizí tìleso / nezpùsobuje zánìtlivé reakce
• hydrofilní povrch, optimální adheze bunìk a krevní absorpce
• vnitøní porozita
• bezpeèný a sterilní
• snadná manipulace

Indikace: implantologie, stomatochirurgie a periodontologie
• Sinus lift
• Horizontální augmentace
• Vertikální augmentace
• Peri-implantitické defekty
• Socket preservation
• Nitrokostní defekty
• Furkaèní defekty

Bego_Oss1

 

 

 

 

SEM: Lidská tkáò pokrývající BEGO OSS

                                              Bego_Oss2

                                       

 

 


SEM: Mikrostruktura BEGO OSS granulí

Bego_Oss3 Bego_Oss3 
B
EGO OSS granule

Bego Oss

Více informací na: www.bego-implantologie.cz

Poznámka:

 

Camosci 

 

CAMOSCI CZECH s.r.o.
Specialista na zobrazovací technologie
Wolkerova 1356,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

email:
camosci@camosci.cz
Bezplatná infolinka: 800 100 138 /SK 048 324 0033
Servisní linka: 558 675 448
www.camosci.cz

Link: www.bego-implantologie.cz

Výrobce/distributor: Bego/Camosci


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent