informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Planmeca ProMax 3D
Highlights in imaging

  Vloženo: 28.03.2012 0:27

 

Téma:
Highlights in imaging

Planmeca

Planmeca - Prùkopnická stomatologická technologie

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3D koncept
Nejlepší praktika pro všechny diagnostické potøeby

Platforma Planmeca ProMax pro profesionály CBVT snímkování
• Zamìøené na specifické diagnostické potøeby
• Nejlepší postupy a radiologické pravidla bez kompromisù
• Následuje princip ALARA
• Ètyøi velikosti senzoru, každý s nastavitelnou velikostí objemu

Správná, optimální diagnostika díky
• Nastavitelné velikosti objemu
• Nastavitelného umístìni objemu
• Možnosti vždy vybrat správný pomìr dávky záøení a kvality snímku

 Planmeca2.jpgPlanmeca3.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3D koncept
Vždy s minimální expozicí

Snižuje snímkovanou oblast a dávku záøení pro pacienta
• Volitelná velikost objemu
• Volitelné módy rozlišení
• Nejmodernìjší technologie plochého panelu

Programy pro jakoukoliv diagnostickou potøebu
• Jednoduché polohování pacienta
• Volitelné umístìní objemu díky pohybu robotického ramene SCARA
• 2D a 3D programy v jednom konceptu
• Všestranný software Planmeca Romexis
• Integruje napøíklad ortodontické analýzy a ambulantní software
Pokroèile DICOM funkce

Planmeca ProMax 3D koncept
Planmeca1.jpg

Planmeca5.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3D koncept
Všechny velikosti objemù

Zub – dolní èelist/horní èelist
O50 x 55 mm

Planmeca6.jpg

Zuby – dolní èelist/horní èelist
O100 x 55 mm

Planmeca7.jpg

Zuby – obì èelisti
O100 x 90 mm

Planmeca8.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3D koncept
Všechny velikosti objemù

Zuby – Tváø
O100 x 130 mm

Planmeca9.jpg

Lebka – horní/dolní
O230 x 160 mm

Planmeca10.jpg

Lebka – celá (spojená)
O230 x 260 mm

Planmeca11.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3Ds 

• Využívá platformu Planmeca ProMax
- Minimální radiace
- Nastavitelná velikost a místo objemu
- Nastavitelné rozlišení/úroveò záøení
•  Používá SmartPan, stejný senzor pro 3D a 2D snímkování
•  Volitelnì cephalostat
•  Kompletní aktualizace v ordinaci

Programy pro diagnostické požadavky
• O90 x 130 mm, maximum (spojený)
• O50 x 80 mm, plná velikost
• O50 x 50 mm, polovièní maxilla/polovièní mandibula

Velikost Voxelu : 100μm / 200μm, isotropnì

Planmeca12.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3D 

• Využívá platformu Planmeca ProMax
- Minimální radiace
- Nastavitelná velikost a místo objemu
- Nastavitelné rozlišení/úroveò záøení
•  Používá SmartPan, stejný senzor pro 3D a 2D snímkování
•  Volitelnì cephalostat
•  Kompletní aktualizace v ordinaci 

Programy pro diagnostické požadavky
O160 x 130 mm, maximum (spojený)
O80 x 80 mm, plná velikost
O80 x 50 mm, maxilla/mandibula
O40 x 50 mm, maxilla/molar mandibula

Velikost Voxelu: 100μm / 200μm / 400μm, isotropnì

Planmeca13.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3D Mid

• Využívá platformu Planmeca ProMax
- Minimální radiace
- Nastavitelná velikost a místo objemu
- Nastavitelné rozlišení/úroveò záøení
•  Používá SmartPan, stejný senzor pro 3D a 2D snímkování
•  Volitelnì cephalostat 

Programy pro diagnostické požadavky
O160 x 160 mm, maximum (spojený)
O160 x 90 mm, plná velikost
O160 x 50 mm, plná velikost – mandibula/maxilla
O90 x 90 mm, zuby
O90 x 50 mm, zuby – mandibula/maxilla
O70 x 70 mm, zuby
O40 x 70 mm, zuby
O40 x 50 mm, zuby – mandibula/maxilla

Velikost Voxelu : 100μm / 200μm / 400μm / 600μm, isotropnì

 Planmeca14.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3D Max 

• Využívá platformu Planmeca ProMax
- Minimální radiace
- Nastavitelná velikost a místo objemu
- Nastavitelné rozlišení/úroveò záøení
• Pøistroj urèen pro 3D snímkování
• Nejširší výbìr velikosti objemù 

Programy pro diagnostické požadavky
• O230 x 260 mm, maximum (spojený)
• O230 x 160 mm, plná velikost
• O100 x 130 mm, zuby – tváø
• O100 x 90 mm, zuby – obì èelisti
• O100 x 55 mm, zuby – mandibula/maxilla
• O50 x 55 mm, zub – mandibula/maxilla

Velikost Voxelu: 100μm / 200μm / 400μm / 600μm, isotropnì

 planmeca15.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca ProMax 3D ProFace
3D foto

• Založeno na laserovém skenování povrchu a digitální fotografii – absolutnì bez záøení
• Snímkuje bìhem CBVT expozice, anebo separátnì
• Vizualizace v Planmeca Romexis spoleènì s CBVT objemem 

Užiteèné pro
• Fotorealistickou dokumentaci a mìøení
• Ortodontické a chirurgické aplikace
• Plánování a sledování
• Vzdìlávání pacienta

Kompletní aktualizace v ordinaci

Planmeca is the first to introduce CBVT unit integrated 3D face scan

 planmeca16.jpgPlanmeca17.jpg

Planmeca1.jpg

Planmeca Romexis
Všestranný software

Planmeca1.jpg

Planmeca ProModel
Prùkopnická 3D aplikace 

Poznámka:

Planmeca23.jpg

Planmeca
Prùkopnická stomatologická technologie

• Jeden z vedoucích svìtových výrobcù stomatologické techniky

• Kompletní sortiment vysoce kvalitních pøístrojù pro kliniky a instituce

• Navrhuje a vyrábí napøíklad digitální zobrazovací systémy, stomatologické soupravy a dentální software

• široký rozsah produktù a modelù pro všechny potøeby a preference

• Ocenìné vedoucí postavení v designu

Více informací:

Ing.Josef Rosecký
produkt manažer pro stomatologické pøístroje
mobil: +420 602 305 184
e-mail:
josef.rosecky@dentamed.cz

Logo_Dentamed.jpg

Link: www.dentamed.cz

Výrobce/distributor: Planmeca/Dentamed


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent