informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 TiPurePlus – povrch implantatù Bego Semados®
Bego Semados®

  Vloženo: 22.04.2012 13:11

 

Téma:
Bego Semados®

Semados_TiPure.jpg

TiPurePlus je vysoce èistý povrch implantatù BEGO Semados, který byl upraven speciálním leptacím postupem. Èistota použitého materiálu pøesahuje 98 % (Univerzita Atény, 2008), což posouvá laku souèasné úrovnì povrchové úpravy implantátù. Rezidua po leptání jsou prakticky nedetekovatelná. Povrch má navíc nevídanou vazebnou kapacitu pro proteiny, což urychluje vhojování implantátu. Pøi pokusech na zvíøatech je již po nìkolika týdnech povrch implantátu osifikován ze 70 % (prof. Piatelli, Italie). Míra osifikace po dokonèení oseintegrace je více než 85 %, což se projevuje vynikající sekundární stabilitou. Kombinace stability implantátu a rychlost oseointegrace jsou hlavními výhodami pro ošetøujícího lékaøe i pacienta.

Povrch TiPurePlus je klíèem k úspìšnému ošetøení.

Shrnutí výhod povrchu Semados TiPurePlus:Semados_TiPure6.jpg

Ultrahomogenní struktura

Vysoka èistota (> 98 %)

Velka vazebná kapacita umožòující rychle vhojování implantátu

Vysoké procento kostního pokrytí zajišuje dobrou stabilitu implantátu

Leptání nenarušuje soudržnost titanových zrn, èímž je eliminováno selhaní materiálu

Rychlá adheze osteoblastù

Rychlý nástup osteogeneze

Optimální povrch pro pevné spojení implantátu a kosti

Analýza povrchu TiPurePlus implantátù BEGO Semados®

Nový typ povrchu TiPurePlus je v souèasnosti využíván u všech implantátù BEGO Semados® S, RI a Mini.

Semados_TiPure2.jpg

Semados_TiPure3.jpg

Výsledky chovaní povrchu BEGO Semados® TiPurePlus v kosti.

Již po dvou týdnech je na povrchu patrná novotvorba kosti.

Semados_TiPure4.jpg         

 

 

 

 

    

 

 

 

 

...po úplné oseointegraci.Semados_TiPure5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Odborné poradenství:

MUDr. Jiøí Hrkal, tel.: 312 248 780

Jitka Veverková, tel.: 312 249 009

Více informací na: www.bego-implantologie.cz

Poznámka:

Camosci 

CAMOSCI CZECH s.r.o.
Specialista na zobrazovací technologie
Wolkerova 1356,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

email:
camosci@camosci.cz
Bezplatná infolinka: 800 100 138 /SK 048 324 0033
Servisní linka: 558 675 448
www.camosci.cz

Link: www.bego-implantologie.cz

Výrobce/distributor: Bego/Camosci


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent