informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Implantáty Bego Semados® RI
Bego Semados®

  Vloženo: 22.04.2012 13:54

 

Téma:
Bego Semados®

Implantáty BEGO Semados® RI mají uplatnìní hlavnì v situacích, kdy je kost nekvalitní a v pøípadech, kde je obzvláštì dùležitá primární stabilita.

Charakteristika implantátu BEGO Semados® RI
Zhotoven z èistého titanu stupnì 4 (ISO 5832)
Prùmìry: 3,25 / 3,75 / 4,1 / 4,5 / 5,5 mm
Délky: 8,5 / 10 / 11,5 / 13 / 15 mm
Kónický tvar
Patentovaný design (WO 2007/017257)
Znamenitá oseointegrace
Vysoce èistý pískovaný a leptaný povrch TiPurePlus
Pøi zavádìní kondenzuje kost

Semados_RI.jpg

 

Úèinný implantaèní systém v pøípadech, kde je obzvláštì dùležitá primární stabilita!

Implantaèní systémy BEGO a implantáty Semados® RI: pojem v moderní a ekonomické dentální implantologii.
Ekonomický
Jednoduché zavádìní
Funkèní a praktický
Kvalitní nìmecký výrobek
Klinicky vyzkoušený a ovìøený
Univerzální použití

Úèinné spojení s protetikouSemados_RI2.jpg

• Vnitøní závit

• Antirotaèní vnitøní šestihran

• Stabilní spojení bez mikropohybù

• Prùniku bakterií zabraòuje vnitøní kužel, zajišující absolutní tìsnost

 

Odborné poradenství:

MUDr. Jiøí Hrkal, tel.: 312 248 780 • Jitka Veverková, tel.: 312 249 009

Více informací na: www.bego-implantologie.cz

Poznámka:

 

Camosci 

 

CAMOSCI CZECH s.r.o.
Specialista na zobrazovací technologie
Wolkerova 1356,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

email:
camosci@camosci.cz
Bezplatná infolinka: 800 100 138 /SK 048 324 0033
Servisní linka: 558 675 448
www.camosci.cz

Link: www.bego-implantologie.cz

Výrobce/distributor: Bego/Camosci


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent