informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Implantium Implantáty
Dentium

  Vloženo: 01.06.2012 11:03

 

Téma:
Dentium

 Implantium Implantáty

Dentium--Implantium.jpg• optimální fixaèní mikrozávit pro minimalizaci úbytku marginální kosti a zvýšení poèáteèní stability

• kónický tvar pro rovnomìrné zatížení

• biologické hex spojení mezi implantátem a abutmentem zajišuje hermetické uzavøení  a minimalizuje mikropohyby

• dvojitý závit a výška závitu pomáhá zvyšovat poèáteèní stabilitu a snižuje dobu implantace

• tøíèepelový samoøezný design a plochy konec pro minimalizaci destrukce kosti a snížení rizika perforace kosti

 

• S.L.A. povrch

• prùmìry 3,6 / 4,0 / 4,5 / 5,0 (mm)

• délky 8 / 10 / 12 / 14 (mm)

• vnitøní závit a biologické hex spojení je totožné s Implantáty øady SuperLine, možnost použití velkého množství abutmentù pro obì tyto øady

• TiN povrchová úprava abutmentù pro skvìlou reakci mìkkých tkání, odolává odìru i oxidaci

Implantologický systém Implantium:
• kvalitní
• spolehlivý
• cenovì dostupný
• jednoduchý
• univerzální 

Odborné poradenství:
Prim. MUDr. Vítìzslav Zboøil, PhD., tel.è.588 444 569, 2856
MUDr. Zdenìk Kadlec, tel.è.585 859 230
Monika Lenochová, tel.è. 777 003 363 

Další informace lze získat na vzdìlávací akci Praktický kurz implantologie - Využití implantátù v ordinaci v souladu s trendy dnešní dentální implantologie, v sekci „firemní akce“ s možností online pøihlášení.

Poznámka:

Hu-Fa Dental a.s.Hu-fa-best-qulity-snami-implant.jpg
Moravní 909 
765 02 Otrokovice

telefon: 577 926 226 – 229
mobil: 777 779 707 
fax:  577 926 205
e-mail: hufa@hufa.cz 
internet:
www.hufa.cz

Link: www.hufa.cz

Výrobce/distributor: Dentium/Hu-Fa Dental a.s.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent