informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Osstem Implant - MS Implant
MS Implant

  Vloženo: 05.11.2012 17:32

 

Téma:
MS Implant

MS ImplantMS Implant
Jednoduše a efektivnì!

Umožnìte komfort dobré retence náhrady všem vašim pacientùm

MS implantát pro upevnìní celkové náhrady v ústech pacienta

 MS Implant2

Mikro závit distribuuje žvýkací tlak zvýšenì na celou strukturu kosti, takže je vhodný pro okamžité umístìní protézy.

Zubní protéza fixovaná na implantátech je pro bezzubé pacienty s úzkým alveolárním høebenem nebo pro ty pøípady, kdy standardní implantát není možné zavést.

Mikro závit na tìle implantátu distribuuje žvýkací tlak zvýšenì na celou strukturu kosti, takže je vhodný pro okamžité umístìní protézy

Èepièka a o-kroužek v zubní protéze a laboratorní analog umožòuje snadnou a pohodlnou zubní protézy výrobu zubní protézy

 

● Kulový tvar je vhodný pro uchycení O-kroužkem – kruhovou zarážkou

● K dispozici ve 2 nebo 4 mm aby se zohlednila výška gingivy

● Micro závit je navržen s cílem zlepšit poèáteèní vazbu s kostí a stabilitu

● Tìlo implantátu s tímto designem závitù zvyšuje poèáteèní stabilitu implantátu
MS Implant3 MS Implant o-kroužek a èepièka v setu

 

Jednoduché instrumentárium

 

 MS Implant5

Cena implantátu pouze 1999,-

Pøi nákupu 10 implantátù - zdarma instrumentárium v hodnotì 18 339 ,-

Více informací:

MUDr. Kateøina Babièová, tel.: 725 644 701
e-mail:
katerina.babicova@dentamed.cz
www.dentamed.cz, www.osstem.cz

Poznámka:

Logo_Dentamed.jpg

Dentamed (ÈR), spol. s r.o
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
Tel.: 266 007 111
email:
katerina.babicova@dentamed.cz
www.dentamed.cz, www.osstem.cz

Link: www.dentamed.cz

Výrobce/distributor: Osstem/Dentamed


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent