informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Planmeca Romexis
Všestranný software

  Vloženo: 14.01.2013 16:37

 

Téma:
Všestranný software

Planmeca Romexis
Všestranný software

Okamžitý, realistický pohled na anatomii pacienta
Otáèení, zvìtšování, øezání a pohled z rùzných projekcí 2D a 3D snímkù
Mìøení vzdáleností a kreslení do snímku
Flexibilní vylepšeni snímku, export/import, tisk
Zdokonalené funkce renderování 3D snímkù
Programy podporující pracovní postup, napøíklad implantologické plánování s realistickou knihovnou implantátù
Profesionální správa databáze
Perfektní øešení pro menší anebo veliké instalace
iPhone and iPad
Windows XP/Vista, Mac OS X

Planmeca18.jpgPlanmeca19.jpg

Tento software je souèástí Planmeca ProMax 3D

Poznámka:

Planmeca23.jpg

Planmeca
Prùkopnická stomatologická technologie

• Jeden z vedoucích svìtových výrobcù stomatologické techniky

• Kompletní sortiment vysoce kvalitních pøístrojù pro kliniky a instituce

• Navrhuje a vyrábí napøíklad digitální zobrazovací systémy, stomatologické soupravy a dentální software

• široký rozsah produktù a modelù pro všechny potøeby a preference

• Ocenìné vedoucí postavení v designu

 

 

Více informací:

Ing.Josef Rosecký
produkt manažer pro stomatologické pøístroje
mobil: +420 602 305 184
e-mail:
josef.rosecky@dentamed.cz

Logo_Dentamed.jpg

Link: www.dentamed.cz

Výrobce/distributor: Planmeca/Dentamed


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent