informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 SonicWeld Rx
Ultrazvuková technika augmentace

  Vloženo: 11.03.2013 13:45

 

Téma:
Ultrazvuková technika augmentace

 SonicWeld Rx KLS Martin

SonicWeldRx

Spoleènost KLS Martin vyvinula technologii pro èelistní a oblièejovou chirurgii, která je založena na vstøebatelných membránách a pinech implantovaných technikou ultrazvukového sváøení a vtavení do kosti. Jako implantaèní materiál je použit amorfní 100 % PDLLA, který jako jediný mezi vstøebatelnými implantáty neobsahuje pøídavné látky a lidské tìlo tak na konci degradaèního procesu vylouèí H2O a CO2 bezezbytku.Polylaktid

Co je SonicWeldRx® ?          

  • Nová technologie vstøebatelné fixace pomocí ultrazvuku pøi dostavbách kosti a defektù kosti v horní i dolní èelisti
  • Piny a membrány ze speciálního polymeru – polylaktidu (PDLLA)
  • Piny jsou vtaveny do kostní struktury
  • Hlavièka pinu je roztavena spoleènì s membránou a vytváøí pevný, tlaku odolný a stabilní svár
  • Ovìøeno mnoha studiemi a léty klinického používání v craniomaxillofaciální fixaci kosti

SonicWeldRxSystem

Procedure_SonicWeld       

Alveolar protector video:

 

Schalovací technika - horizontální defekt video:

 

Schalovací technika - vertikální defekt video:

 

Poznámka:

Více informací v sekci "Odborné èlánky a sdìlení" - Ultrazvuková technika augmentace SonicWeld Rx® Schalentechnik

Více informací:
Ing. Marek Pelinka, Tel.: 724 093 070, email: pelinka@everydent.cz

Distributor pro ÈR:
EveryDent s.r.o.

EveryDent s.r.o.
Strašnická 382/43
102 00 Praha 10
tel.: +420 274 775 175
info@everydent.cz

Link: www.everydent.cz/sonicweld-rx

Výrobce/distributor: KLS Martin/EveryDent s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent