informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 StomaTeam 3/2013

  Vloženo: 29.07.2013 14:04

 

Téma:

Stomateam 3/2013

Obsah vydání:

Fazety bez preparace: Reálná možnost
Dr. Mario De Stefano; Attilio Sommella

Operaèní mikroskopy v zubním lékaøství
Libor Kokšal

Operaèní mikroskop – nepostradatelný pomocník v endodoncii
MUDr. Hana Zallmannová

Okamžité zavedení implantátu za pomoci øízené regenerace kosti a použití aloplastiky
DR. Lanka Mahesh, Dr. Sagrika Shukla, Dr. Prashant Nanda a Dr. Manoj Eapen

CELTRA™ DUO
PR, Dentsply

Nano-hybridní kompozita v distálním úseku chrupu: Alternativní ošetøení koøenových kanálkù
Olaf Riedel

Pascal Magne: „Nemìlo by jít jen o estetiku, ale o stomatologii zachovávající zuby.“
Ruth Doherty, šéfredaktorka BDJ

Klíèové faktory pro úspìšnou protetiku
Profesor Alexander Hassel na téma významu urèování odstínu
Profesor Alexander Hassel

Pokroková technologie ve výrobì celkových zubních náhrad: Ošetøení bezzubého pacienta s využitím SR Phonares II a IvoBase
Jürg Hengartner, Rüti ZH/Schweiz

Vynikající výsledky v integraci a estetice s Estelite Asteria: Náhrada zhotovená dvouvrstvým postupem
PhD. Simone Grandini a Dr. Giulio Pavolucci

Structur 3: Nano-hybridní technologie si razí cestu

Dr. med. dent. Ludwig Hermeler

Staòte se èlenem ADH ÈR!
ADH ÈR

Poznámka:

Èlánky s implantologickou tématikou jsou se svolením vydavatele èasopisu StomaTeam zveøejòovány v sekci „Odborné èlánky a studie

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz

Výrobce/distributor: StomaTeam


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent