informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Osstell ISQ - pøístroj k mìøení stability implantátu
Pøístroj k mìøení stability implantátu

  Vloženo: 21.08.2013 16:36

 

Téma:
Pøístroj k mìøení stability implantátu

Osstell ISQ - pøístroj k mìøení stability implantátuOsstell1

Posílají k vám kolegové rizikové pacienty k ošetøení implantáty?

Máte pacienty, kteøí chtìjí mít své nové zuby co nejdøíve?

Dva hlavní dùvody, proè používat Osstell ISQ:

1)    Snížit možnost neúspìchu implantace u rizikových pacientù 

2)    Redukovat èas finálního ošetøení

Jak?

Mìøením kvality osteointegrace ihned po implantaci, bìhem hojení a pøed zatížením.

Vyhnìte se riziku, když je to možné!

 

Kompletní návod v èeštinì poskytne MUDr. Kateøina Babièová - odborný specialista Dentamed

Osstell ISQ brožura zde (anglicky) :Osstell ISQ brochure (pdf)

 

Osstell3 Osstell2

Odborné poradenství:
MUDr. Kateøina Babièová, tel.: 725 644 701
e-mail: katerina.babicova@dentamed.cz

Více na www.dentamed.cz a www.osstell.com

Poznámka:

Logo_Dentamed.jpg

 

Dentamed (ÈR), spol. s r.o
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
Tel.: 266 007 111
email: katerina.babicova@dentamed.cz
www.dentamed.cz, www.osstem.cz

Link: www.dentamed.cz

Výrobce/distributor: Osstell/Dentamed


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent