informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 StomaTeam 4/2013

  Vloženo: 06.09.2013 9:36

 

Téma:

stomateam_4_2013

Obsah vydání:

Rekonstrukce bezzubé dolní èelisti fixním CAD-CAM šroubovaným mùstkem neseným šesti implantáty
MUDr. Aleš Váòa

Nové estetické rozmìry rozsáhlých náhrad nesených implantáty  I. èást
Aldo Zilio

Design OP LED lampy A-DEC ocenìn prestižní cenou red dot award
PR, A-dec

Nový unikátní adhezivní systém RIVA BOND LC – zkušenost z praxe
MUDr. Roman Benák

Výhody technologie CB3D pro všeobecnou praxi
Frédéric Joachim; Jacques Charon; Saad Zemmouri a Issam Joachim-Samaha

Srovnávací studie brusné úèinnosti a životnosti karbid-wolframových (tvrdokovových) frézek
Rebecca G. Riera Di Cristofaro, DDS, MS; Lluis Giner, DDS, PhD a Juan Ricardo Mayoral, DDS, MS, PhD

Distální kompozita – jednoduchá technika vytváøení žádoucího tvaru a kontaktù
Paresh Shah, DMD, MS

Minimálnì invazivní ošetøení na stabilním základu
Dr. med. dent. Gyula Marada

Odborný semináø IMPLANTOLOGIE 2013
Bc. Alena Procházková

Odborné akce ÈSI na podzim 2013: Kvalitnì pøipravený tým – vítìzství pro pacienta
MUDr. Jiøí Hrkal

GrandTEC® – Pevný základ s novou sklenìnou výztuží
PR VOCO GmbH

Pøehled èinnosti prezidia ADH ÈR
ADH ÈR

Poznámka:

Èlánky s implantologickou tématikou jsou se svolením vydavatele èasopisu StomaTeam zveøejòovány v sekci „Odborné èlánky a studie

Informace o předplatném a jeho výhody naleznete na stránkách ww.stomateam.cz/cz/predplatne

Link: www.stomateam.cz

Výrobce/distributor: StomaTeam


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent