informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Geistlich Mucograft® Seal
Geistlich Biomaterials

  Vloženo: 07.02.2014 22:25

 

Téma:
Geistlich Biomaterials

Geistlich Mucograft® Seal

Balení: Matrice o prùmìru 8 mm

Geistlich Mucograft Seal je vyroben pro regeneraci mìkkých tkání.

Geistlich Mucograft Seal je kolagenová matrice praktického kruhového tvaru pøipravena k okamžitému použití. Kolagenová matrice je alternativou odbìru štìpu mìkkých tkání. Geistlich Mucograft Seal je indikován spolu s Geistlich Bio-Oss k vyplnìní poextrakèních ran se zachovanou bukální stìnou. Tato léèba vede k pøedvídatelné regeneraci mìkkých tkání.

Stejnì jako všechny Geistlich produkty má i Mucograft Seal výbornì zdokumentované a prokázané klinické výsledky.

Geistlich Mucograft Seal

Geistlich Mucograft® Seal

Poznámka:

Geistlich Biomaterials

Geistlich je svìtový lídr v oblasti kostní a tkáòové regenerace. Pøetváøí pøírodní biomateriály pro bezpeèné a spolehlivé léèebné metody pro rekonstrukci tvrdých i mìkkých tkání. Skupina produktù Geistlich Biomaterials spojuje odborníky a pacienty po celém svìtì. Základem je dùvìra a Geistlich bude i nadále tvrdì pracovat, aby si zasloužil právì Vaši dùvìru.

Produkty:

Geistlich Bio-Oss

Geistlich Bio-Oss Collagen

Geistlich Bio-Oss Pen

Geistlich Bio-Oss Spongiosa Block

Geistlich Bio-Gide

Geistlich Combi-Kit Collagen

Geistlich Bio-Gide Perio

Geistlich Perio-System Combi-Pack

Geistlich Mucograft Seal


Distributor:

JPS s.r.o.

JPS s.r.o.
Velichovská 14, 155 00 Praha 5, tel.: +420 235 518 936

zelená linka (volání zdarma):
800 111 577 (Èeska republika)
0800 004 277 (Slovensko)

e-mail: info@jps.cz, www.jps.cz

Link: www.jps.cz

Výrobce/distributor: Geistlich Biomaterials/JPS s.r.o.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent