informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Physics Forceps
Atraumatické extrakce

  Vloženo: 31.08.2015 14:30

 

Téma:
Atraumatické extrakce

Co je nutné vìdìt:Physics Forceps

- Kleštì Physics Forceps mají revoluèní design èelistí, branží, který umožòuje úèinné atraumatické extrakce na základì pákového efektu pouhým pohybem zápìstí

- Technika práce s kleštìmi eliminuje nutnost pevného uchopení, kroucení a tahání rukou

 

Výhody používání:

- Pøedvídatelné a efektivní extrakce obvykle za ménì než 4 minuty

- Zachování bukální kosti a kortikální destièky

- Zabránìní vzniku mukoperiostálních lalokù a odstranìní kosti z pøístupu ke koøenùm

- Témìø úplnou eliminaci fraktur hrotu koøene

- Pomoc pøi efektivních extrakcích v pøípadech rekonstrukce celého oblouku

- Podporu pro okamžité zavádìní implantátù


Další informace lze získat na vzdìlávací akci Workshop Physics Forceps v sekci „firemní akce“ s možností pøihlášení on-line.

Physics Forceps

Poznámka:

Odborné poradenství:

Monika Lenochová                                                              

Produktový manažer Implantologie

Tel. è.  777 003 363

E-mail: lenochova@hufa.cz

Hu-fa-best-qulity-snami-implant.jpgGolden Dental Solution 

Hu-Fa Dental a.s.

Moravní 909

765 02 Otrokovice

Link: www.hufa.cz/nweb/nezarazene/implantologie-2

Výrobce/distributor: Golden Dental Solution / Hu-Fa Dental a.s.


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent