informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 Mlýnek na dentin
Biologické augmentace autologním dentinem

  Vloženo: 13.09.2016 14:56

 

Téma:
Biologické augmentace autologním dentinem

Konec s vyhazováním vytržených zubů!

Mlýnek na dentin (Smart Dentin Grinder) společně s nově vyvinutým klinickým postupem připraví autologní kostní štěp v jedné proceduře.

Věděli jste, že lidská zubovina (dentin) má stejné vlastnosti jako kortikální kost?
Vytržené zuby, hodnotný organický materiál, nejsou již od nynějška klinickým odpadem. Vytržené zuby mohou být recyklovány!
Autologní kostní štěp se považuje za
ZLATÝ STANDARD augmentace.


Vědecké / klinické zdůvodnění

Ve většině případů po extrakci zubu alveolární kost podstoupí přestavbu, která ohrožuje estetickou rekonstrukci. Klinická augmentace kosti v současné době zahrnuje použití kostních štěpů a syntetických materiálů, z nichž všechny jsou spojené s určitými omezeními. V současné době jsou extrahované zuby, které nesou bakteriální plaky, považovány za klinický odpad a jsou lékaři likvidovány. Odborníci odhadují, že jen v USA se takto každý rok vyhodí více než 20.000.000 zubů.
V minulosti byly extrahované zuby po vyčistění a sterilizaci používány jako autotransplantát, který postupně nahrazuje kost, podobně jako v případě autologních kostních štěpů.
I když většinu ze struktury zubů tvoří dentin, který je složením podobný kortikální kosti, zatím se rutinně jako kostní náhrada u lidí nepoužívá. Přitom dentinové částice mají díky bezbuněčné mineralizované matrici výhodu udržování vysoké mechanické stability, která umožňuje brzké zatížení po samotné augmentaci. Proto je autologní dentin nejvhodnější augmentační materiál pro ošetření lůžka alveolární kosti pacienta.
To je přesně ten důvod, proč je Mlýnek na dentin tak mocný nástroj. Je prospěšný v každé stomatichirurgické praxi, kde extrahované zuby mohou být okamžitě transformovány do bakterií prostého dentinu, který je vhodný pro okamžitou augmentaci.

Více informací naleznete v sekci „Odborné materiály“.

Odborné přednášky

Ivan Třešňák – Biologická augmentace autologním dentinem

Ivan Třešňák – Biologická augmentace autologním dentinem

Vítězslav Březina – Interakce tvrdé zubní tkáně s buňkami heteronukleární linie kostního původu

Vítězslav Březina – Interakce tvrdé zubní tkáně s buňkami heteronukleární linie kostního původu

Poznámka:

Semináře / Workshopy

MedConcept, s.r.o. ve spolupráci s vybranými pracovišti pro Vás zubní lékaře připravuje následující akce, které se budou věnovat problematice augmentace autologním dentinem pomocí Mlýnku na dentin, který naše společnost dodává.

Pražské dentální dny 2016 (Praha, 15.-16. 09. 2016)

Augmentace autologním dentinem v implantologii (Kladno, 22. 10. 2016)

Link: www.medconcept.cz/mlynek-na-dentin/

Výrobce/distributor: KometaBio/Medconcept


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent