informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Novinky
 
 OsteoBiol® TSV Gel
Termosenzitivní vstøebatelný gel urèený ke stabilizaci augmentátu a membrány.

  Vloženo: 06.10.2016 20:58

 

Téma:
Termosenzitivní vstøebatelný gel urèený ke stabilizaci augmentátu a membrány.

OsteoBiol® TSV GelTSV Gel

TERMOSENZITIVNÍ VSTÌBATELNÝ GEL URÈENÝ KE STABILIZACI AUGMENTÁTU A MEMBRÁNY

GEN-OS® + TSV GEL

Díky inovativnímu složení TSV Gel poskytuje mechanickou stabilitu Gen-OS® granulí bìhem aplikace. TSV Gel se pak rychle vstøebá a neovlivòuje regeneraèní procesy.

TSV Gel dosahuje svého minima viskozity pøi teplotì 4 °C. Ta poté rapidnì stoupá do dosažení teploty 13 °C. Pøi pokojové a tìlesné teplotì má OsteoBiol® TSV Gel gelovitou formu. Nedochází k tvrdnutí, ale zachovává si mìkkou konzistenci, která umožòuje smísení s Gen-OS® granulemi. Díky hydrofilním vlastnostem Gen-OS® se smìs stává lepivou a zároveò stabilní, což usnadòuje její manipulaci pøi aplikaci do místa defektu.

VIDEO: Klinický pøípad horizontální augmentace pomocí GEN-OS® + TSV GEL (Prof. Tiziano Testori)

Vestibular bone regeneration with TSV Gel

Poznámka:

22TECNOSS®: JEDINEÈNÝ PROCES PODPORUJÍCÍ A URYCHLUJÍCÍ REGENERACI KOSTI

Tecnoss® vyvinul a následnì patentoval jedineèný biotechnologický postup, který zamezuje keramizaci kosti, zachovává tkáòový kolagen, a tak umožnuje osteoklastický typ remodelace biomateriálu stejnì, jako je tomu pøi pøirozené pøemìnì kosti. Vznikající kost je svými vlastnostmi velice podobná kosti lidské. Porézní struktura vznikající kosti ulehèuje v místech defektu tvorbu kosti nové a akceleruje tak proces regenerace pøi zachování tvaru a objemu kostního štepu. Kombinace tìchto faktoru vede ke stálé tvorbì kosti a k tìsnému kontaktu mezi nové vytvoøenou kostí a granuly biomateriálu.

Více o této unikátní technologii v sekci „Odborné sdìlení“ èlánek OsteoBiol - Kostní augmentaèní materiály

Distributor: 
Logo_Dentamed.jpg

Dentamed (ÈR), spol. s r.o
Pod Lipami 41, 130 00 Praha 3
Tel.: 266 007 111
email:
katerina.babicova@dentamed.cz
www.dentamed.cz

Link: www.dentamed.cz

Výrobce/distributor: Tecnoss®/Dentamed


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent