informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Aktuality
 
 Continuum České společnosti pro implantologii
Česká společnost pro implantologii

  Vloženo: 19.09.2012 8:32

 

Téma:
Česká společnost pro implantologii

Continuum  České společnosti pro implantologii

14.září 2012 se uskutečnila ve Výukovém centru Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze, další odborná vzdělávací akce České společnosti pro implantologii v rámci Continua implantologie, která byla určena nejen pro lékaře, ale i zubní techniky. Akce byla připravena ve spolupráci s Německou společností pro implantologii (DGI). Přednášku na téma – Implantáty a protetika na implantáty ve zbytkovém chrupu přednesl Prof. Dr. Dipl. Ing. E.J. Richter z Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu. Prof. Dr. Dipl. Ing. E.J. Richter

Tento celodenní seminář byl zaměřen na problémy a možnosti protetické léčby za použití implantátů, jako strategických pilířů, ve zbytkovém chrupu. Je známo, že životnost a funkčnost snímacích i fixních náhrad v těchto případech závisí mimo jiné především na kvalitě parodontu pilířových zubů a na jejich rozložení v čelisti. Z biomechanického hlediska mají proto zvláštní význam špičáky a moláry. Pro stabilizaci a podporu náhrady je nutné usilovat o udržení těchto „strategických pilířů“. Implantáty mohou díky své „ankylotické“ fixaci v kosti a díky svým vhodným kotvícím prvkům převzít a vykonávat funkci výše zmíněných pilířů. Zaměření semináře bylo na všeobecné úvahy i konkrétní tipy a rady, jak pomocí implantátů na „strategicky důležitých pozicích“ můžeme relativně snadno zhotovit, případně „přestavět“ stávající náhrady, které jsou dlouhodobě funkčně stabilní. To je přínosem především pro starší pacienty. Ukázalo se, že je výhodnější nahradit méně hodnotné riskantní pilíře implantáty s vyšší protetickou hodnotou. Jako zvláště rizikové se ukazují především pilíře významným poškozením parodontu, zuby se ztrátou vitality nebo zuby, které jsou umístěny jako „zbytkové“ ve frontálním úseku. Ztráta takového pilíře může vést k selhání nebo výraznému snížení stability a funkčnosti zubní náhrady. V těchto případech je výhodné použít implantáty, které mají dlouhodobou životnost. Vše bylo doloženo na řadě klinických a rentgenologických případech, které jsou sledovány více jak deset let.

Tato přednáška byla druhou z celého cyklu připravovaných seminářů v rámci Continua zaměřených na komplexní problematiku Implantáty a protetika - v bezzubých čelistech, částečně ozubených čelistech, ve zbytkovém chrupu nebo při náhradách jednoho či několika zubů, které jsou určeny lékařům i zubním techniků. Další se uskuteční v září 2013.

   Prof. MUDr. Tibor Németh Dr.Sc.

   Prezident ČSI

 Continuum ČSI Prof. Richter  Continuum Prof. Richter

Poznámka:

Česká společnost pro implantologii ČSI

Kontaktní osoba pro vzdělávání: MUDr. Jiří Hrkal

info@implantologiecsi.cz

tel.: +420 267 163 277 +420 312 248 780 fax: +420 312 248 910

Link: www.implantologiecsi.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent