informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Aktuality
 
 Zhodnocení Curricula implantologie ČSI pro DH a asistentky
Curriculum implantologie ČSI pro DH a asistentky

  Vloženo: 26.06.2013 9:52

 

Téma:
Curriculum implantologie ČSI pro DH a asistentky

ČSI

Zhodnocení Curricula implantologie ČSI pro DH a asistentky

Česká společnost pro implantologii ve spolupráci se Stomatologickou klinikou 3. LF UK a FNKV, Praha zorganizovala systematické vzdělávání pro dentální hygienistky a asistentky. Toto vzdělávání  se skládá ze tří modulů. První modul – Úvod do implantologie – obecné základy implantologie, druhý modul – Optimální průběh implantologického ošetření a třetí modul – Protetické ošetření a komplikace u pacientů s implantáty. Postimplantologická hygiena a Recall.

V prvním modulu byly předneseny základy dentální implantologie, anatomie čelistí, indikace, kontraindikace pro zavádění implantátů se zdůrazněním na kvalitní a komplexní vyšetření pacienta před zahájenou léčbou. Byly zdůrazněny zásady, které jsou vhodné a nutné pro dentální hygienistky a asistentky při práci s pacienty – před zaváděním implantátů. Byly demonstrovány v rámci praktických cvičení různé implantační systémy s poukázáním na základní chirurgické nástroje potřebné k těmto operacím. Byla zdůrazněna práce dentální hygienistky a týmová spolupráce lékař-zubní technik a dentální hygienistka, asistentka.

V druhém modulu bylo probíráno hojení a pooperační péče z pohledu dentálních hygienistek a asistentek, kde byla také zdůrazněna příprava a průběh operace z pohledu zvýšeného hygienického režimu. Dále byly absolventky seznámeny s periimplantologickou diagnostikou a motivací, instruktáží těchto pacientů. Praktické cvičení bylo zaměřeno na význam asistence při operaci, příprava nástrojů a přístrojů pro implantaci, sinuslift a augmentační techniky.

Ve třetím modulu byl první den věnován protetickému ošetření, významu dokumentace a právním aspektům v implantologii. Druhý den přednášela Sabrina Gasteier DH z Institutu für zahnarztliche Implantologie, Limburg, Německo. Detailně probírala 4 pilíře profylaxe v implantologii, kvalitní zajištění oseointegrace, motivaci pacienta a profylaxi po protetickém ošetření. Pozornost věnovala managementu biofilmu – biologické podstatě hojení. V praktické části byly prezentovány pomůcky a prostředky pro domácí péči  pacienta, dále ordinační přístroje - air-polishing, scaling, ultrazvuk apod.

Toto ucelené vzdělávání bylo ukončeno kontrolním testem a ústním pohovorem. Absolventky obdržely „Certifikát ČSI“

Vzdělávání se zúčastnilo 17 dentálních hygienistek a asistentek z České a Slovenské republiky. Přednášeli prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc., doc. MUDr. Eva Gojišová a MUDr. Jiří Hrkal.

Za výbor ČSI

Doc. MUDr. Eva Gojišová

 

 

Poznámka:

csi.jpgČeská společnost pro implantologii

Kontaktní osoba pro vzdělávání: MUDr. Jiří Hrkal

info@implantologiecsi.cz

tel.: +420 267 163 277 +420 312 248 780 fax: +420 312 248 910

Link: www.implantologiecsi.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent