informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Aktuality
 
 Odborné akce ČSI na podzim 2013
Česká společnost pro implantologii

  Vloženo: 17.07.2013 14:18

 

Téma:
Česká společnost pro implantologii

Česká společnost pro implantologii

Odborné akce ČSI na podzim 2013

Česká společnost pro implantologii, která působí při Stomatologické klinice 3. LF UK v Praze, již sedmým rokem organizuje různé typy systematického vzdělávání v dentální implantologii, které se uskutečòují formou Curricula nebo Continua a jsou určeny jak lékařům, tak zubním technikům, dentálním hygienistkám i asistentkám. Na jaře letošního roku proběhl první cyklus Curricula implantologie pro dentální hygienistky a asistentky, kterého se zúčastnilo 17 hygienistek z Čech, Moravy i Slovenska. Curriculum implantologie pro lékaře, již absolvovalo ve dvou cyklech (2009-2011, 2012-2013) celkem 32 lékařů z České i Slovenské republiky. V listopadu letošního roku bude zahájen již 3.cyklus tohoto jediného systematického vzdělávání u nás.Vzhledem k tomu, že kromě vzdělávání v dentální implantologii je dalším naším hlavním cílem vytvořit týmy – lékař – zubní technik – dentální hygienistka – asistentka, které budou schopny poskytovat pacientům vysoce odborné a kvalitní služby v rámci implantologického ošetření podle současných poznatků. Proto jsme připravili několik vzdělávacích kurzů, které jsou tedy určené jak lékařům, tak zubním technikům a dentálním hygienistkám.

Prvním z nich je Continuum, které se koná 20.9.2013 s tématem –
Implantáty a protetika na
implantáty ve zkráceném a přerušovaném zubním oblouku,
které přednáší Prof.Dr.Med.
Dent.,Dipl.Ing. Ernst-Jürgen Richter z Julius-Maximilians-Universität ve Würzburgu. Prof. Richter patří k předním evropským specialistům pro protetiku na implantáty. Jeho přednáška bude zaměřena na problematiku mezer a zkráceného zubního oblouku, na specifiky v plánování, diagnostice i na možné chyby v plánování. Významnou roli hrají i anatomické, funkční aspekty i tzv. bio-machanika. Zhodnotí indikace, výhody i nevýhody můstků nesených v kombinaci implantáty – zuby, můstky nesené jen implantáty i situace, kdy se používají jednotlivé implantáty – korunky v sérii jako náhrada u mezer v zubním oblouku.Dalším kurzem je Continuum 5.10.2013, kdy přivítáme jednoho z nejznámějších odborníků v dentální implantologii Dr. K.-L. Ackermanna. Tématem, které je opět určené jak lékařům, tak zubním technikům, je
Perio – Implantat –  Protetický koncept.
Dr. Ackermann ve své
přednášce řeší otázky:

Jak má vypadat současný postup v implantologickém vyšetření a ošetření? 

Jak zjistit, vyhodnotit a snížit rizika neúspěchů v implantologii? – a to jak teoreticky, tak prakticky.

Odpovědí je analýza rizikového profilu pacienta = Perio – Implantat – Prothetik koncept
Analýza rizikového profilu v rámci P–I–P se týká komplexního vyšetření pacienta (klinické, parodontologické, radiologické, protetické, funkční analýza…) v týmové spolupráci lékaři – zubní technici – dentální hygienistky, stanovením diagnózy a zvolení optimální terapie na základě vyhodnocení a zhodnocení rizik neúspěchů.

Stanovení a vyhodnocení „Rizikového profilu pacienta“ především z hlediska parodontologického a protetického pro úspěšné a dlouhodobé implantologické ošetření, tvoří základ Perio – Implantat – Prothetik – konceptu.

Základní myšlenou konceptu jsou dvě otázky.

Proč došlo ke ztrátě zubů? a Proč by měl být implantát úspěšnější než zub? 

Cílem kurzu je získat přehled a schopnost předvídat a vyhodnotit možná rizika v implantologickém ošetření, jakým způsobem má probíhat vyšetření (co a jak vyšetřit), jak stanovit správnou diagnózu a zvolit optimální terapeutický postup a vhodné protetické řešení  pro dlouhodobé úspěšné implantologické ošetření.Také poslední letošní Continuum 9.11.2013 je určené pro lékaře, zubní techniky i dentální hygienistky. Téma:
Digitální fotografie v dentální implantologii,
které přednáší Dr. A.Krause
z APW – Akademie pro praxi a výzkum. 

Digitální fotografie nabízí mnohostranné možnosti použití a její využití je evidentní nejen ve vlastní implantologii. Digitální fotografie může sloužit pro klinickou dokumentaci nebo jako pomocný prostředek pro stanovení diagnózy a umožòuje vyšší kvalitu práce i vyšší jistotu a ochranu v případě forenzních jednáních. Digitální snímky ulehčují vzájemnou komunikaci mezi lékaři, mezi lékařem a pacientem, lékařem a zubním technikem či hygienistkou, díky bohatým telemedicinským možnostem jako je např. e-mail, virtuální karta pacienta, odborné publikace Homepage a Video Podcasts. Nutné propojení počítače a kamery je dnes díky moderním počítačovým programům snadné a dostupné. Účastníci si mohou v průběhu semináře (Workshopu) vyzkoušet intraorální a perorální standardní snímkování na fantomové hlavě. Digitální snímkování je umožněno ihned díky propojení na PC (Apple Macintosh Computer). Zvláštní pozornost je zde věnována obrazovému datovému formátu RAW moderních digitálních kamer a možnostem zpracovat a archivovat snímky v maximální kvalitě.

Dovolte mi tedy abych vás všechny, kteří se zbýváte dentální implantologií, pozval na tyto velice zajímavé vzdělávací akce České společnosti pro implantologii.

Všechny akce se konají na akademické půdě Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze. 

Podrobné informace o všech akcích ČSI, včetně přihlášek, najdete na www.implantologiecsi.cz

Za výbor ČSI

 MUDr. Jiří Hrkal

 Viceprezident ČSI

Poznámka:

Česká společnost pro implantologii csi.jpg

Kontaktní osoba pro vzdělávání: MUDr. Jiří Hrkal

info@implantologiecsi.cz

tel.: +420 267 163 277 +420 312 248 780 fax: +420 312 248 910

Link: www.implantologiecsi.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent