informační portál, implantologie, implantáty, biomateriály, seminář, vzdělávání, přednáška, kurz, teoretický kurz, praktický kurz, firemní akce, školení, workshop, systematické vzdělávání, odborné akce, novinky v implantologii, dentální produkty, dentální, implantolog, zubní technik, dentální hygienistka, dentální hygiena, článek, aktuality, odborné články, kazuistiky, CAD/CAM, laboratoř, ordinace, veletrh, kongres, výstava, nástrojové vybavení, přístrojové vybavení, plánování, software, zobrazovací zařízení, navigovaná implantologie, dentální implantologie, dentální implantáty, zubní implantáty, lékaři, zubaři, zubní protetika, šicí materiály, nové metody a postupy, augmentace, seznam stomatologických zařízení, implantační systém, sinus lift, live op

implantologie
implantologie
Vzdělávací akce odborných společností
Systematické vzdělávání
Vzdělávací akce firem
Novinky v implantologii
Kongresy, výstavy a veletrhy
Odborné články a sdělení
Seznam specializovaných pracovišť
Aktuality
implantologie
  Aktuality
 
 Vzdělávání ČSI v dentální implantologii slaví úspěchy
První ocenění činnosti ČSI v oblasti vzdělávání – Smlouva mezi ČSI a DGI o spolupráci

  Vloženo: 25.01.2014 21:28

 

Téma:
První ocenění činnosti ČSI v oblasti vzdělávání – Smlouva mezi ČSI a DGI o spolupráci

První ocenění činnosti ČSI v oblasti vzdělávání – Smlouva mezi ČSI a DGI o spolupráci

Od svého založení v roce 2006 nabízí ČSI, jako první a jediná u nás, ucelené a certifikované postgraduální vzdělávání lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistek a asistentek se zájmem o dentální implantologii. Vzdělávání, která probíhají na klinickém pracovišti ve Výukovém centru Stomatologické kliniky 3.LF UK v Praze a na akreditovaných pracovištích, je také kontrolováno a pozitivně hodnoceno zástupci Německé společnosti pro implantologii DGI, kteří zodpovídají za úroveò vzdělávání v Německu.
Na základě této skutečnosti byli zástupci České společnosti pro implantologii pozváni k podpisu oficiální smlouvy o spolupráci zejména v oblasti vzdělávání s Německou implantologickou společností. Dokument o odborné, vědecké a pedagogické spolupráci byl slavnostně podepsán představiteli obou společností 29. listopadu 2013 při příležitosti 27. Kongresu DGI ve Frankfurtu nad Mohanem. 

ČSI + DGI

Členy delegace ČSI byli:
Prezident ČSI prof. MUDr. Tibor Németh DrSc.
Viceprezident ČSI MUDr. Jiří Hrkal
Členka výboru ČSI MUDr. Anna Krebsová
Člen ČSI - zástupce studentů Michal Čičmanec (student LF UK v Hradci Králové)

Kromě další podpory ze strany DGI při zajišování kvalifikovaných přednášejících se dohoda týká i možnosti organizace vzdělávání a účasti našich lékařů na pracovištích v Německu a naopak účast německých lékařů na akcích České společnosti pro implantologii konaných na akademické půdě Univerzity Karlovy v Praze.
První vzdělávací akce ČSI tohoto typu proběhne již v dubnu 2014 v Kolíně nad Rýnem. Jedná se o Continuum s tématikou „Digitální fotografie v implantologii“, které je určeno jak pro lékaře, tak zubní techniky i dentální hygienistky a asistentky.

ČSI + DGI

Poznámka:

Česká společnost pro implantologii csi.jpg

Kontaktní osoba pro vzdělávání: MUDr. Jiří Hrkal 

info@implantologiecsi.cz

www.implantologiecsi.cz

tel.: +420 267 163 277
       +420 312 248 780
fax: +420 312 248 910

Link: www.implantologiecsi.cz


 

 


Partneři portálu:

jps

implantologie

implantologie

resorba

exklusiv-dent

exklusiv-dent

medconcept

medconcept

interdent